Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend

Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend

9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro. Vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld ROC van Twente met de Twentse Zorgacademie, een innovatieve leerwerk-, oefen-...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Tegemoetkoming voor scholen die professioneel statuut ontwikkelen

Tegemoetkoming voor scholen die professioneel statuut ontwikkelen

Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van 10.000 euro beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er tien pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren. Sinds 1 augustus 2017 geldt de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Hierin is vastgelegd dat scholen in overleg met hun leraren een professioneel statuut opstellen. In dit statuut regelen zij de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten. Dit schooljaar zal elke school dus in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Professioneel-statuut

Mbo cruciaal voor vertrouwen in toekomst

Mbo cruciaal voor vertrouwen in toekomst

Het gisteren gepubliceerde regeerakkoord ademt van de eerste tot de laatste letter uit hoe belangrijk het beroepsonderwijs is voor vertrouwen in de toekomst. "Niet alleen voor het opleiden van vakmensen met de juiste skills voor de arbeidsmarkt van morgen, maar ook vanwege de maatschappelijke opdracht die de regering centraal stelt in het akkoord: goed burgerschap." Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad in een eerste reactie op het regeerakkoord 2017-2021. "In het mbo stropen we de mouwen op om met de diverse ministeries aan de slag te gaan. Want niet alleen OCW rekent op het mbo. Het regeerakkoord...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO-Raad

Onderwijsraad: lerarenregister schiet doel voorbij

Onderwijsraad: lerarenregister schiet doel voorbij

Vandaag publiceert de Onderwijsraad zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het lerarenregister vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet. Het lerarenregister dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden, die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. De raad benadrukt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan: een garantie dat leraren bekwaam zijn en blijven. Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink: “Het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenregister

Regeerakkoord grote tegenvaller voor het voortgezet onderwijs

Regeerakkoord grote tegenvaller voor het voortgezet onderwijs

Afgezien van een investering in het techniek onderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. "Onbegrijpelijk en onverteerbaar", aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. Dit is een eerste reactie van de VO-raad op het zojuist verschenen regeerakkoord. Het bestuur van de VO-raad beraadt zich op een nadere uitgebreidere reactie. Deze volgt later. Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het voortgezet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Regeerakkoord