Van eindtoets naar doorstroomtoets

Vanaf dit jaar maken groep 8-leerlingen niet langer de bekende eindtoets, maar stappen ze over naar de doorstroomtoets. Deze verandering is meer dan een naamswijziging, het is een fundamentele aanpassing die het traject van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs eerlijker en passender zou moeten maken voor leerlingen.

Wat is er veranderd?

De doorstroomtoets komt met een reeks veranderingen die het adviseringstraject zouden moeten verbeteren. Leerlingen krijgen nu eerst een voorlopig schooladvies tussen 10 en 31 januari (bijna direct na de kerstvakantie). Vervolgens maken ze de doorstroomtoets tussen 29 januari en 18 februari. De resultaten van deze toets geven de leerkracht een idee van het werkelijke niveau van de leerling en kunnen leiden tot een bijgesteld, definitief schooladvies, dat uiterlijk op 24 maart van elk jaar gegeven wordt. Zo krijgt elke leerling een advies dat echt past bij zijn of haar kennis en vaardigheden, is de bedoeling.

Een centrale aanmeldweek bij middelbare scholen aan het einde van maart, zorgt ervoor dat alle leerlingen tegelijkertijd hun plekje in het voortgezet onderwijs zoeken. Dit draagt bij aan gelijke kansen en minder stress in het aanmeldproces.

Vaarwel Centrale Eindtoets

Met de introductie van de doorstroomtoets neemt Nederland afscheid van de Centrale Eindtoets. Scholen kunnen nu kiezen uit verschillende doorstroomtoetsen, waardoor ze flexibeler zijn in het afstemmen van de toets op hun leerlingen. De kwaliteit van deze toetsen wordt centraal bewaakt door het College voor Toetsen en Examens, zodat elke toets betrouwbaar en eerlijk is.

Doorstroomtoets en bevordering kansengelijkheid

Deze veranderingen zijn in eerste instantie ontworpen om het onderwijssysteem rechtvaardiger te maken en kinderen de mogelijkheid te geven aan de slag te gaan op hun daadwerkelijk niveau. Elk kind verdient een gelijke kans om te laten zien wat het in huis heeft, en de doorstroomtoets zou moeten helpen dit mogelijk te maken. Door de resultaten van de toets te combineren met het schooladvies en observaties van de leerkracht, krijgen leerlingen een aanbeveling die echt past bij hun potentieel. Hoe dit allemaal gaat uitpakken in de praktijk zal moeten blijken.

VorigeZo richt je de lerarenkamer in
VolgendeCampagne moet kinderen ook met kou en regen naar buiten krijgen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter