De wolk in het onderwijs

SURFnet en Kennisnet hebben een rapport gepubliceerd over privacyaspecten van cloud computing. Juridische aspecten van privacy- en gegevensbescherming zijn voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen van belang, omdat bij cloud computing regelgeving uit Nederland, Europa en daarbuiten van toepassing is. Dit rapport is in samenwerking met SURFdirect, de digitale rechten expertise community van SURF en TILT, Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de Universiteit van Tilburg, tot stand gekomen.

Steeds meer leerlingen, studenten, docenten en wetenschappers maken gebruik van cloud computing. Aanbieders van clouddiensten zijn vaak buitenlandse providers en er is nog weinig wet- en regelgeving of jurisprudentie. Met het rapport 'De Wolk in het onderwijs' zijn onderwijs- en onderzoeksinstellingen in staat antwoord te krijgen op privacy-, dataprotectie- en juridische vragen aangaande het gebruik van clouddiensten.

Aandachtspunten
Het rapport adviseert instellingen de rolverdeling en bevoegdheden van de Cloud Service Provider, instelling en gebruikers in kaart te brengen. Instellingen zijn voor het merendeel van gegevensopslag en -verwerking verantwoordelijk en daarbij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ongeacht de locatie van de gegevens. Het feit dat clouddiensten zich overal ter wereld kunnen bevinden heeft echter wel gevolgen voor de privacy. Wanneer gegevens bijvoorbeeld op Amerikaans grondgebied zijn opgeslagen, is de USA Patriot Act van kracht en kunnen data worden gescand. Een ander aandachtspunt voor instellingen is een gedragscode voor leerlingen, studenten en medewerkers hoe zij van de clouddiensten gebruik mogen maken.

Lees het rapport

VorigeScala College eerste school met digitaal jaarverslag
VolgendeNog 4 dagen voor petitie passend onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter