Wat doen jonge kinderen op internet? Gebruiken ze de mobiele telefoon van hun ouders om - net als ik vroeger - te doen alsof je belt of maken ze ook gebruik van apps? Doen ze samen met andere kinderen spelletjes op internet of zijn ze liever in hun eentje bezig?

Mijn Kind Online heeft onderzoek gedaan naar het mediagebruik van kinderen van drie tot zes jaar. De bevindingen zijn vastgelegd in een brochure met de fraaie titel App, noot, muis, die te downloaden is van de gelijknamige site. Ze hebben het niet bij het onderzoek gelaten: in de brochure wordt (meer of minder uitgebreid) ook ingegaan op o.a. de vragen:
• Wat een normale mediaontwikkeling is van jonge kinderen,
• Wat leuke websites en apps zijn voor jonge kinderen (ik heb er direct weer een paar gedownload, want ik vind ze ook leuk),
• Wat risico's zijn bij mediagebruik door jonge kinderen,

• Hoe een goede website of app voor deze jonge kinderen eruit moet zien,
• Wat ouders verwachten van onderwijs op het gebied van media-opvoeding (ik vermoed dat dat veel meer is dan de meeste scholen denken).
• Hoe ouders en opvoeders, onderwijs en kinderopvang kleine kinderen kunnen begeleiden bij hun mediagebruik.
Al met al (weer) een heel lezenswaardig boekje van Mijn Kind Online, die volgens mij op de agenda moet komen te staan van het bestuurs-, directie en het leerkrachtenoverleg èn de ouderavond van alle scholen in Nederland!