Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

PO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies

PO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies

Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaan onderwijssubsidies schrappen of korten, zo kondigden zij onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het totale budget voor subsidies wordt daarmee bijna gehalveerd. Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. Zo krijgen onder meer ouderorganisaties minder geld en wordt voor openbare scholen de bekostiging voor godsdienstlessen geschrapt. Volgens Bussemaker en Dekker gaat dit niet ten koste van de lumpsum...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten

Lobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten

Op 29 mei kwam de staatssecretaris Sander Dekker (OCW) met zijn plannen om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen. Helaas is het debat in de Tweede Kamer helaas uitgesteld naar 25 juni. De PO-Raad heeft, naast het sturen van een brief aan de Tweede Kamer, met de meeste woordvoerders gesprekken gevoerd over dit thema. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over bestuurskracht in het onderwijs. Tijdens dit debat zijn diverse moties ingediend. De voor de sector primair onderwijs belangrijkste moties die zijn...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen

PO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen

De PO-Raad en de VO-raad hebben op dinsdag 4 juni een brief gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) naar aanleiding van de uitwerking van twee moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen na het Algemeen Overleg over passend onderwijs. Die plannen kunnen de continuïteit van het onderwijs in de weg staan, waarschuwen de raden in de brief In de motie Ypma wordt de Regering gevraagd om een wetsvoorstel voor te bereiden waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel (ondersteuning en zorg voor het kind) van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders wordt vastgesteld.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

De computer vervangt niet de leerkracht

De computer vervangt niet de leerkracht

Je kunt iPads aanschaffen, digibords ophangen, actief zijn op social media of misschien de boeken de school uit doen... Maar hoe wordt onderwijs nou béter door ICT? Dit is aflevering 2 van de serie Boeken de school uit? Marian van Linschoten, directeur van de Sabina van Egmondschool in Oud-Beijerland: “Ik vind het een verrijking voor het onderwijs.” Met 30 chromebooks (tablets zonder intern geheugen en met een toetsenbord en muis) op 420 leerlingen in 16 klassen moest er een rooster gemaakt worden: de bovenbouw heeft de chromebooks meestal ’s morgens in gebruik, maar ook de kleuters...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Hoogleraren verbijsterd over examen Nederlands

Hoogleraren verbijsterd over examen Nederlands

Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten vinden het eindexamen Nederlands beneden de maat en inhoudsloos. Het examen draagt op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal of taalvaardigheid. Dat schrijven de hoogleraren maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Het vak moet volgens hen over literatuur, cultuur en lees- en schrijfvaardigheid gaan. Nu is het examen vooral 'een kunstje examen doen'. Het examen Nederlands op vwo, havo en vmbo toetst in de huidige vorm geen zinvolle kennis, aldus de hoogleraren. Het eindexamen is alleen te maken 'door alle kritische vaardigheden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Eindexamen | Nederlands