Geheel tegen de verwachtingen in is de segregatie in het basisonderwijs de laatste jaren licht gedaald.

Dat blijkt uit onderzoek van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, onder de 36 grootste Nederlandse gemeenten, schrijft Trouw.

Vooral pilots voor een evenwichtiger verdeling van etniciteit op scholen in 12 gemeenten, hebben hieraan bijgedragen. Toch waarschuwt Forum, dat als niemand ingrijpt, de tweedeling tussen witte en zwarte scholen de komende jaren snel groter wordt.

Bij schoolbesturen is weinig aandacht voor de strijd tegen segregatie, gemeenten hebben geen geloof meer in de gemengde school en het kabinet grijpt niet in. „De pilots tonen aan dat we de segregatie kunnen bestrijden”, zegt onderwijsdeskundige Zeki Arslan van Forum. „Maar de stekker is er inmiddels uit, het ministerie ziet geen rol meer voor zichzelf in de aanpak van segregatie.”