Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Met Peil.onderwijs laat de Inspectie van het Onderwijs dat onderzoeken. Na de herfstvakantie kunnen de deelnemende basisscholen de toetsleiders op hun school verwachten. Naast de jaarlijkse eindtoets voor rekenen en taal worden ieder jaar twee andere leergebieden getoetst. Dat zijn voor het schooljaar 2015/2016 Natuur & techniek en Kunstzinnige oriëntatie.

300 basisscholen
Het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en ITS - verbonden aan Radboud Universiteit - zijn de partijen die ruim 300 scholen werven om deel te nemen aan de peilingen Natuur & techniek en Kunstzinnige oriëntatie. Cito is bijna klaar met het ontwikkelen van de meetinstrumenten voor deze peilingen. De onderzoeksinstituten brengen met de toets kennis, vaardigheden en houdingen van de leerlingen van groep 8 in kaart. De scholen krijgen van de partij die het peilingsonderzoek uitvoert de uitkomsten van hun school teruggekoppeld.

Landelijk beeld
Het bezoek van de toetsleiders aan de deelnemende basisscholen staat los van de schoolbezoeken die inspecteurs afleggen en hebben geen consequenties voor het toezicht op individuele scholen of besturen. Onderwijspeilingen leiden tot een landelijk beeld van de leerlingprestaties op alle leergebieden uit de kerndoelen.

De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over de uitkomsten van de peilingen op stelselniveau; dus niet herleidbaar naar individuele scholen en leerlingen. Deelnemende scholen krijgen van het bureau dat het peilingsonderzoek uitvoert de uitkomsten op school- en leerlingniveau teruggekoppeld. De resultaten op een peiling van een bepaalde school worden niet betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie.

VorigeAftrap (V)MBO-leescampagne de weddenschap
VolgendeRol van Onderwijsinspectie wijzigt ingrijpend
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter