De regio Noord-Groningen is het meest succesvol in het terugdringen van het aantal jongeren dat voortijdig de schoolbanken verlaat. Het afgelopen jaar daalde in deze regio het aantal voortijdig schoolverlaters met 35 procent. Afgelopen schooljaar verlieten 106 jongeren in de regio Noord-Groningen zonder een diploma het onderwijs, dat is 1,3% van het totaal aantal jongeren. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend.

Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Scholen en leerplichtambtenaren in de regio Noord-Groningen verdienen een groot compliment. Zij hebben ervoor gezorgd dat honderden jongeren met een diploma van school gaan en dus een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Toch moet dat aantal verder omhoog, zodat nog meer jongeren een beter toekomstperspectief hebben. Daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten. Ik blijf er op hameren: elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel.”

Andere regio’s die een grote daling laten zien zijn Kop van Noord-Holland (-25%) en Noordwest-Veluwe (-15%).

Het Hoornbeeck College boekte van alle ROC’s het beste resultaat. Bij de mbo-instelling gingen door een stevige verzuimaanpak het afgelopen jaar 37% minder jongeren voortijdig van school, het uitvalpercentage daalde naar 1,3%. Op plaats 2 en 3 staan het ROC Kop van Noord-Holland (-34%) en het ROC Friesland College (-24%). Het ROC Drenthe College en het Groningse Alfa College en sluiten ‘de top 5 best presterende ROC’s’ af met allebei een daling van 18% minder voortijdig schoolverlaters.

Onder de AOC’s laat De Groene Welle afgelopen schooljaar de grootste daling zien (-53%), terwijl de Leidsche Instrumentenmakerschool van alle Vakinstellingen de grootste daling (-69%) laat zien.

Volgens Bussemaker hebben studenten die gerichte aandacht en zorg krijgen van hun school ook de meeste kans om met succes hun opleiding af te ronden. “We zien bijvoorbeeld steeds meer scholen die intakegesprekken voeren om voorafgaand aan de start van een opleiding goed te kijken of een gekozen opleiding goed bij een student past. Dat vergroot de motivatie om een opleiding vervolgens ook af te ronden. Ook zie ik veel scholen die een studiecoach hebben die jongeren professionele ondersteuning biedt, ook wanneer er studieproblemen ontstaan.”

VorigeScholieren kunnen beste vak op een hoger niveau volgen
Volgende1024 programmerende kinderen bezetten ZiggoDome
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter