Bijna de helft van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen krijgt geen extra bekostiging omdat ze minder dan vier leerlingen opvangen. Het levert serieuze knelpunten op. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die begin deze week is gehouden.

Scholen die minder dan vier leerlingen opvangen ontvangen geen (extra) bekostiging, die bij meer dan drie leerlingen kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. De extra aandacht die zij nodig hebben op gebied van veiligheid en taal kan door het ontbreken van de bekostiging niet of nauwelijks worden gegeven. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit is ernstig, want deze kinderen lopen op deze manier een onnodige achterstand op wat kan leiden tot een minder succesvolle schoolloopbaan, met consequenties voor hun latere leven. De motivatie waarom er bij minder dan vier leerlingen niet bekostigd wordt is volstrekt onduidelijk en doet geen recht aan scholen om kwalitatief onderwijs in te richten.” Waar dit wel gebeurt is gaat dit in veel gevallen ten koste van de andere kinderen of lukt het met inzet van vrijwilligers, zo blijkt uit de peiling.

Bij drie kinderen geeft extra bekostiging zeker armslag om meer zorg en onderwijs op maat te bieden! Met regelmaat wordt in de peiling het samenwerkingsverband genoemd als partij die financiën ter beschikking stelt. Dit lost problemen op, maar het is primair niet de taak van het samenwerkingsverband om de eerste opvang te bekostigen. In veel gevallen wordt samenwerking gezocht om schakelklassen te vormen. Dit lukt niet altijd, in een aantal gevallen blijft de gemeente in gebreke als partner.

Uit de peiling blijkt dat veel scholen om diverse redenen geen bekostiging hebben aangevraagd. Omdat er bij minder dan vier leerlingen geen bekostiging is, onderneemt de schoolleider geen actie. Van Haren: “Dat is begrijpelijk, maar hierdoor was tot nu toe ook volstrekt onduidelijk hoeveel leerlingen ‘onder de radar’ blijven.” Meer dan de helft van de scholen die bekostiging hebben aangevraagd voor meer dan drie leerlingen, hebben het geld nog niet ontvangen.

Er is een tendens om vluchtelingen en de gezinnen meer decentraal te gaan plaatsen, reden te meer om het geld de leerling te laten volgen ongeacht het aantal kinderen op de school. Het is vervolgens aan de schoolleiders en de schoolbesturen om keuzes te maken over de juiste inzet van de middelen. De Algemene Vereniging Schoolleiders is dan ook van mening dat er bekostiging moet zijn per leerling, ongeacht het aantal leerlingen dat op een school geplaatst wordt. Ook vindt de AVS dat de periode van bekostiging moet worden opgerekt, één jaar is te kort om een kind klaar te stomen om vol mee te kunnen draaien in ons schoolsysteem. Dit is ook de inzet van de PO-Raad.
Van Haren: “Ik roep de politiek op om per direct deze problematiek op te pakken en te zorgen voor de benodigde middelen voor álle leerlingen.”

In totaal hebben 218 schoolleiders die vluchtelingen op school opvangen meegedaan aan de peiling, 91 scholen vangen minder dan vier kinderen op.

VorigeMinder jongeren voortijdig van school
VolgendeScholieren kunnen beste vak op een hoger niveau volgen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter