Op twee derde van de basisscholen zijn schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders, met respons van 650 schoolleiders.

Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de toets die de school afneemt, 14 procent is ontevreden. Bij de centrale digitale eindtoets die door Cito is gemaakt en dit jaar voor het eerst is gebruikt, ondervonden de scholen vaak technische problemen. Bijvoorbeeld met inloggen, de exportfunctie, het na afloop verkrijgen van de leerling- en schoolrapportage en het omzetten naar BRON en Esis. Bij de andere eindtoetsen was er minder sprake van negatieve reacties: deze betroffen meer de adviezen en bijstellingen die daaruit volgden. Bij Route 8, DIA en IEP Eindtoets doen schoolleiders positieve uitspraken, bijvoorbeeld over de tijdsinvestering (Route 8 en DIA Eindtoets) of over de duidelijke uitslagen/analyse en aansluiting bij het onderwijs en het niveau (IEP Eindtoets).
Iets meer dan de helft neemt op school de Centrale eindtoets op papier (ruim 40 procent) of digitaal (ruim 10 procent) af. Een derde deel van de scholen neemt de IEP Eindtoets af. Minder vaak worden de Route 8 Eindtoets en de DIA en AMN Eindtoets gebruikt.

Bijgestelde schooladviezen
De meeste scholen passen hun advies aan omdat zij verplicht zijn te heroverwegen, maar heroverweging betekent niet dat er een wettelijke verplichting tot bijstellen is.
Maar liefst twee derde van de scholen heeft door de uitslag van de eindtoets schooladviezen naar boven bijgesteld. Bij de helft ging het om een of twee leerlingen. In andere gevallen gaat het om Bij 10 procent betreft het meer dan vijf leerlingen. In de meeste gevallen worden de schooladviezen bijgesteld op verzoek van de school, in ruim een vijfde deel van de bijstellingen gebeurt dit op verzoek van de ouders. Ook vinden bijstellingen plaats in gezamenlijk overleg school en ouders.

Het complete bericht staat op:
www.avs.nl

VorigeInnovatie in het onderwijs, wat kun je verwachten?
VolgendeIngrijpende koerswijziging voor verdere versterking positie leraar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter