Innovatie in het onderwijs, wat kun je verwachten?

Innovatie in het onderwijs is van cruciaal belang om de toekomstige beroepsbevolking klaar te stomen voor hun rol in de maatschappij. Tegenwoordig zijn vooral de manier van les geven en de curricula aan innovatie onderhevig. Deze nieuwe wijzen van onderwijs vergen een aanpassing van docenten. Denk bijvoorbeeld aan (extra) kennis van ICT onderwerpen en gebruik van smartphones, digiborden en iPads.

Stimuleren en motiveren van leerlingen
Leerlingen dienen te worden gestimuleerd om zelf met ideeën en innovaties te komen die het onderwijs kunnen verbeteren. Een docent kan een bepaalde groep opzetten via een IT toepassing voor bijvoorbeeld een brainstorm. Maar ook kunnen er werkgroepen zijn speciaal toegespitst op het nadenken over het onderwijs, de banenmarkt en hoe zij zelf denken daarop op voorbereid te zijn. Op deze manier daag je leerlingen uit kritischer en creatiever te worden op hun eigen scholing. De innovatie literatuur laat zien dat innovaties die samen met een groep worden geïnitieerd beter werken en langer succesvol zijn.

Onderwijs innovatie in kleine stapjes
Innovaties binnen het onderwijs hoeve niet per definitie baanbrekend te zijn, incrementele innovatie draagt ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een les op een andere manier te geven, de structuur van de dag beter in te richten of processen binnen de school eens te herzien.

Vraag gestuurd lesgeven
Het traditionele beeld van onderwijs bestaat uit een docent die aan studenten en/of leerlingen bepaalde kennis overbrengt. Dit zijn vaak vooraf vastgestelde leeronderwerpen die op traditionele wijze overgebracht worden aan de studenten. Veel van deze leerstof past niet meer in de huidige tijd van digitale innovatie. De jongere generatie is gewend aan apps en sociale media die constant het leven makkelijker en sneller maken. Het constant verbeteren is een way of life geworden.

Vraag gestuurd onderwijs zal een in de toekomst een belangrijke rol nemen binnen het onderwijs. Deze vorm van onderwijsinnovatie zorgt ervoor dat studenten (deels) zelf zeggenschap hebben over de leerstof. Het vinden van creatieve oplossingen voor lastige problemen wordt steeds als belangrijker ervaren in de samenleving. De rol van de docent zal in de toekomst flink gaan verschuiven. Om ruimte te geven aan creatieve ideeën zal er goed geluisterd moeten worden naar de student. Echter betekent dit niet dat de docent niet meer belangrijk is binnen dit onderwijsproces. De docent zal in het onderwijs van de toekomst een meer procesmatige rol krijgen. Het bewaken van het pedagogische proces zal een grote nadruk krijgen op dat het zich toespitst op de leeractiviteiten van de student.

VorigeReactie minister Slob op cao primair onderwijs
VolgendeOp twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter