Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuwe website moet aantal thuiszitters helpen verminderen

Nieuwe website moet aantal thuiszitters helpen verminderen

Diverse jeugdinspecties hebben samen een website opgezet voor professionals om het aantal leerlingen dat thuis zit, te helpen weer naar school te gaan. De website www.reikthuiszittersdehand.nl is een handleiding met achtergrondinformatie, tips, inzichten en praktijkvoorbeelden. Bij deze 'thuiszitters' gaat het doorgaans om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van deze problematiek bestaat niet één beproefd recept; wel zijn er bepaalde acties...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Inschrijving Op weg naar Het Lagerhuis geopend

Inschrijving Op weg naar Het Lagerhuis geopend

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Ieder jaar gaat de VARA op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland. Er worden in januari en februari vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York! Op weg naar Het Lagerhuis wordt sinds 1997 door de VARA georganiseerd en is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Debatcompetitie | VARA

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

NOC*NSF roept op tot 3 uur bewegingsonderwijs op de school gegeven door een vakleerkracht. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt bewegingsonderwijs als belangrijk vak op school, direct na rekenen, taal, en sociale vaardigheden. 86 procent van de Nederlanders vindt sporten op school belangrijk en meer dan 75 procent vindt schoolsport zelfs onmisbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK recentelijk heeft uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen in opdracht van NOC*NSF en Achmea. Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt echter dat er nogal wat af te dingen is op de kwaliteit en het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOCNSF | Bewegingsonderwijs

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes doen het beter op de middelbare school dan jongens. Volgens het CBS zitten ze vaker op een hoger onderwijsniveau dan de uitslag van hun Cito-toets aangeeft. Op de basisschool scoren jongens en meisjes nog ongeveer even goed. Ook beginnen ze op de middelbare school meestal op het onderwijsniveau dat past bij de score van hun Cito-eindtoets. Maar na drie jaar blijken meiden het beter te doen dan verwacht en jongens juist slechter. Volgens het CBS volgt ruim 30 procent van de meisjes een onderwijstype dat hoger is dan werd verwacht op basis van de Cito-score. Bij de jongens...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Opleidingsniveau

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen. De PO-Raad is groot voorstander van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs om zo leerlingen meer op maat les te kunnen geven...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Snappet