Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Ook op school komt dit steeds vaker voor. Halt voert, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot eind 2014 landelijk 75 brede schooltrajecten uit om jongeren, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van het belang van de veilige uitoefening van de publieke taak. De eerste vijftig schooltrajecten zijn voor de zomervakantie uitgevoerd. Dit najaar voert Halt nog 25 schooltrajecten uit en biedt daarnaast kosteloos 100 voorlichtingslessen aan.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Agressie

Volkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'

Volkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'

In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Uit de publicatie De Nederlandse bevolking in beeld van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat het aantal kinderen op de basisschool in 2025 is afgenomen met honderdduizend ten opzichte van 2012. In de grote steden en enkele andere gemeenten stijgt het aantal leerlingen juist. In de krant legt Den Besten uit dat ze zich zorgen maakt over de ontwikkelingen. Scholen in krimpregio’s beconcurreren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014-2015

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014-2015

Met de start van het nieuwe schooljaar openen 10 nieuwe Vakcolleges hun deuren. Met 5 nieuwe Vakcolleges Techniek en 5 nieuwe Vakcolleges Mens & Dienstverlenen staat de teller van het totaal aantal Vakcolleges in Nederland op 92. Nieuwe Vakcolleges Scholen die vanaf dit schooljaar starten als Vakcollege Techniek zijn De Meander (Gouda), Dendron College (Horst), Stad College (Almere), Hoofdvaart College (Hoofddorp) en Zuyderzee College (Emmeloord). De nieuwe Vakcolleges Mens & Dienstverlenen zijn De Meander (Gouda), Dendron College (Horst), Dr. Nassau College (Assen), Stad College...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vakcollege

Trouw: 'Politiek houdt onderwijs in de tang'

Trouw: 'Politiek houdt onderwijs in de tang'

De Tweede Kamer blijft doorgaan met debatteren over wat wel en niet in de klas ter sprake moet worden gebracht, zegt voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten in dagblad Trouw van woensdag 10 september. De krant maakte een rondgang langs ‘prominenten in de onderwijswereld’, met de vraag wat er sinds de publicatie van het rapport-Dijsselbloem in 2008 is veranderd. Het rapport oordeelde destijds dat de overheid moest stoppen met het invoeren van koerswijzigingen op school zonder de resultaten te hebben getest. Zes jaar na de publicatie, zo schrijft Trouw, zijn de meeste prominenten het met elkaar eens:...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Werkdruk nekt startende docenten

Werkdruk nekt startende docenten

Drieënzestig procent van de startende onderwijzers en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs denkt er wel eens aan het onderwijs te verlaten, waarbij de hoge werkdruk algemeen als belangrijkste reden wordt aangegeven. Dit blijkt uit onderzoek dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) en De Groene Golf (de jongerentak van de AOb) hebben uitgevoerd, in samenwerking met het NCRV-programma Altijd Wat. De werkdruk wordt volgens de bijna 850 ondervraagde docenten vooral veroorzaakt door administratie, niet-lesgebonden taken en leerlingen met speciale zorg. Ondanks de werkdruk geven beginnende leraren hun baan...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdruk | AOB