Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuwe regeling Lerarenbeurs; aanvragen tot 30 juni

Nieuwe regeling Lerarenbeurs; aanvragen tot 30 juni

De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015. Tegelijk met deze aanscherping heeft er ook een verruiming van de regeling plaatsgevonden. Het maximale aantal studieverlofuren voor leraren die een masteropleiding willen volgen, gaat omhoog van vier naar acht....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenbeurs | PO-Raad

Kabinet verkleint overstap naar mbo voor vmbo-leerlingen

Kabinet verkleint overstap naar mbo voor vmbo-leerlingen

Het kabinet heeft op voorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om vmbo-scholen en mbo-instellingen meer mogelijkheden te geven om de aansluiting van vmbo naar mbo verder te verbeteren. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van scholen en bedrijven om het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meer te integreren. Uitgangspunt is de overstap naar het mbo voor vmbo-leerlingen te verkleinen, door hen in één doorlopende leerlijn een vmbo-opleiding én mbo-opleiding te laten volgen. Vanaf...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Hogeschool Leiden is eerste klimaatneutrale hogeschool van Nederland

Hogeschool Leiden is eerste klimaatneutrale hogeschool van Nederland

Duurzaamheidsorganisaties Fair Climate Fund en Stimular hebben Hogeschool Leiden vandaag uitgeroepen tot eerste klimaatneutrale hogeschool van Nederland tijdens de eerste Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Hogeschool Leiden kreeg het certificaat overhandigd door voormalig premier Jan Peter Balkenende. Klimaatneutraal Certificaat Studenten van Hogeschool Leiden compenseren volledig de CO2-uitstoot door duurzaamheidsinitiatieven in ontwikkelingslanden op te zetten en te ondersteunen. Naast een financiële bijdrage door de hogeschool helpen studenten ook op locatie mee...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klimaatneutraal | Energie

CBS: Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

CBS: Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en verlaten vaker voortijdig het onderwijs. Ook in het hoger onderwijs doen jonge vrouwen het doorgaans beter dan jonge mannen. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen werken vaker voltijd, hun inkomen is mede hierdoor gemiddeld hoger, hebben een gunstiger carrièreperspectief en zijn vaker economisch zelfstandig. Dit maakt CBS vandaag bekend. Jongens vaker in aanraking met jeugdzorg Op 1 januari 2014 telde Nederland...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CBS

Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De PO-Raad, VO-raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Dit convenant is nu ter consultatie beschikbaar. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy | PO-Raad