Onderwijsnieuws Docentenplein

Rekentoets baart onderwijs zorgen

Rekentoets baart onderwijs zorgen

De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor de onderwijs- en ouderorganisaties zijn de voorstellen van de bewindspersonen van OCW over de rekentoets onaanvaardbaar. Zij pleiten er in hun brief aan de Tweede Kamer voor om de rekentoets niet in de zak-/slaagregeling op te nemen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets | PO-Raad

Steeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden

Steeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden

Steeds meer scholen stappen af van traditionele onderwijstijden waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan. Bijna 1 op de 5 basisscholen verplicht de kinderen om op school te blijven om samen met de leerkrachten te lunchen. Voor de ouders is dat een stuk makkelijker als ze werken. Maar het betekent ook minder pauze en hogere werkdruk voor veel onderwijzers. Traditioneel Drie op de vijf basisscholen hebben nog traditionele onderwijstijden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Daarbij krijgen de kinderen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lestijden

Zittenblijven kost 500 miljoen euro per jaar

Zittenblijven kost 500 miljoen euro per jaar

Zittenblijven is duur. Het kost de schatkist jaarlijks meer dan 500 miljoen euro, ofwel 3% van de uitgaven aan basis- en voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs blijft minimaal één keer zitten. Het percentage zittenblijvers piekt aan het begin van de basisschool en in het voorexamenjaar. Vanwege de hoge kosten bestaan er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken. Dat concluderen de onderzoekers Daniel van Vuuren en Karen van der Wiel in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 'Zittenblijven in het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CPB | Zittenblijven

Leerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk

Leerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk

Leerlingen en personeel in het primair onderwijs voelen zich op hun school doorgaans veilig. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2010-2014, van onderzoeksinstituut ITS. Wel blijft het verbeteren van de sociale veiligheid een belangrijk punt van aandacht. Hun veiligheidsgevoel is de laatste jaren ‘stabiel positief’ zo is in het onderzoek te lezen. Uitzonderingen daarop zijn het veiligheidsgevoel van leerlingen in de omgeving van hun school en bij de fietsenstalling. Dat is iets toegenomen. Daarentegen voelen medewerkers zich in de schoolomgeving juist iets onveiliger....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lesgeven en promoveren combineren? Vraag de promotiebeurs aan

Lesgeven en promoveren combineren? Vraag de promotiebeurs aan

Leraren die lesgeven en promoveren willen combineren, kunnen hiervoor een promotiebeurs aanvragen. Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsmiddag op 23 januari die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hierover organiseert. Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad