Docenten en studenten Verpleegkunde ingezet bij coronabestrijding

Docenten en studenten van de opleiding Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool worden intensiever ingezet bij de verpleging van coronapatiënten. Met de inzet wil Zuyd de druk op de medische sector als gevolg van de toename van het aantal coronapatiënten helpen verminderen. Uitgangspunt hierbij is wel dat het reguliere onderwijs bij de opleiding Verpleegkunde voortgezet wordt. Momenteel lopen 800 Verpleegkundestudenten van Zuyd stage in verschillende verpleeg- en zorginstellingen in Limburg en daarbuiten, van wie een deel al met coronapatiënten werkt. Dit aantal wordt nu uitgebreid.

Verpleegcapaciteit
Zuyd stelt nu ook docenten Verpleegkunde met een BIG-registratie in de gelegenheid om naast hun onderwijstaken ingezet te worden bij de verpleging van coronapatiënten. Zo kunnen zij aan het werk in, onder meer, de coronaopvang van MUMC+ in congrescentrum MECC in Maastricht. Ook vierdejaarsstudenten Verpleegkunde die nog geen afstudeerstage hebben, worden opgeroepen in het MECC aan de slag te gaan. Daarnaast worden 200 eerstejaarsstudenten Verpleegkunde gevraagd om op vrijwillige basis mee te helpen in het corona-noodhospitaal in het Van der Valk-hotel in Urmond. Deze opvang is tot stand gekomen door een samenwerking van Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen zoals Zuyderland, en in afstemming met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De inzet van docenten en studenten is ook beschikbaar voor andere instellingen in de regio.

Basiszorg
De opvang in het MECC en het Van der Valk-hotel in Urmond is bedoeld voor patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld, maar die niet in aanmerking komen voor IC-zorg en voor wie basiszorg volstaat. Dan gaat het om laagcomplexe, verpleegkundige zorg waarbij verschillende faciliteiten nodig zijn. Denk hierbij aan: infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie. Een vergelijkbaar zorgaanbod geldt voor de opvang in Urmond.

Extra bedden
De opvang in het MECC moet plaats gaan bieden aan ongeveer 250 bedden. Of de extra capaciteit ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden hangt af van hoe de corona-epidemie zich zal ontwikkelen. In het coronahotel in Urmond kunnen op dit moment 60 patiënten terecht. De bedoeling is om op te schalen tot 240 plaatsen. Ook andere medische instellingen in de regio bereiden een uitbreiding van de opvangcapaciteit voor coronapatiënten voor.

Over Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

VorigeHoe blijf je fit naast je drukke baan als docent?
VolgendeSchooltv: De 10 leukste titels per basisschoolgroep
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter