Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

Regionale samenwerking; €72 miljoen voor beter beroepsonderwijs Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO | Investeringsfonds

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Studenten en docenten moeten zich thuis voelen in het middelbaar beroepsonderwijs en wat te kiezen hebben. Daarom worden ‘grote’ mbo-scholen in principe verplicht hun opleidingen te verdelen in zelfstandige 'mbo-colleges' met een duidelijk herkenbaar en samenhangend opleidingsaanbod dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Aan het hoofd van deze colleges staat een collegedirecteur als aanspreekpunt voor de kwaliteit van het onderwijs, vergelijkbaar met een decaan in het wetenschappelijk onderwijs. Met deze maatregelen wil minister Jet Bussemaker (Onderwijs) het mbo-onderwijs herkenbaarder maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015. De verschillen zijn vooral groot bij mensen die een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Van deze groep heeft in Nederland acht op de tien een baan. Over de gehele OESO genomen is dat driekwart....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OESO

Een gezellig en leerzaam kerstdiner

Een gezellig en leerzaam kerstdiner

De feestdagen zijn in aantocht. Een mooie tijd om met familie en vrienden gezellig samen te zijn. Samen te eten. Maar ook om even stil te staan bij anderen. Zoals oorlogskinderen. Miljoenen kinderen zijn op de vlucht. Vaak zonder ouders. En met de feestdagen niet gezellig samen. Wel hebben ze nachtmerries, angst en verdriet. En ze raken achter op school. Sta samen even stil Organiseer een War Child kerstdiner, -ontbijt, -lunch voor je klas of school. Vraag een bijdrage voor het eten, zing kerstliederen of laat de afwas sponsoren. Alles is mogelijk en alle beetjes helpen. Voor...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kerst | Basisonderwijs | Vluchtelingen

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen. In zeer uitzonderlijke situaties kan dit onderwijs ook worden gevolgd bij een particuliere instelling. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker op 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. De VO-raad en PO-Raad zijn blij met de extra ruimte voor leerlingen, maar tegelijkertijd bang voor juridisering en het ontstaan van nieuwe criteria voor ‘een uitzonderlijke situatie’, die leiden tot extra bureaucratie.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad | PO-Raad