Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Door de cocktail van een pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leraren basisonderwijs in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. Ondanks krimp zullen in het voortgezet onderwijs tekorten blijven bij exacte vakken en talen. Het mbo krijgt het moeilijk als de economie verder aantrekt. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde gisteren samen met zijn Kamerbrief over de arbeidsmarkt een dik pak onderzoeken mee. Daaruit blijkt onder meer dat er de komende jaren veel banen in het basisonderwijs bijkomen, terwijl de tekorten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort | AOB

Bussemaker: extra begeleidingsplekken voor vluchtelingstudenten

Bussemaker: extra begeleidingsplekken voor vluchtelingstudenten

Veertig extra vluchtelingstudenten kunnen een begin maken met de voorbereiding op hun hbo-studie. Minister Bussemaker heeft dit donderdag bekendgemaakt tijdens de jubileumviering van de Vereniging Hogescholen. De veertig extra plekken voor de duur van vier jaar is het verjaardagscadeau van Bussemaker voor de VH, die dit jaar veertig jaar bestaat. Bussemaker riep de hogescholen en universiteiten op de plekken ‘te zijn én te blíjven, waar polarisatie een halt wordt toegeroepen. De plekken waar mensen durven denken in termen van verrijking en solidariteit. En waar menselijkheid...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vluchtelingen

Zaterdag eerste Nationale Schoolleiders Top

Zaterdag eerste Nationale Schoolleiders Top

Zaterdag 7 november komen zeshonderd schoolleiders van middelbare scholen uit heel Nederland bijeen voor de eerste Nationale Schoolleiders Top. In de Van Nelle fabriek in Rotterdam gaan deze schoolleiders - los van de hectiek van alle dag – een dag lang intensief werken aan nóg beter onderwijs op hun school. Ze staan er niet alleen voor: zestig betrokkenen van het platform NL2025 waaronder sporters, wetenschappers, CEO’s, en kunstenaars denken met hen mee. Premier Mark Rutte opent de Top. Gastheer van de Top is staatssecretaris Sander Dekker. “Schoolleiders maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleiders

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de wettelijke eisen die worden gesteld aan examencommissies in het mbo verder worden aangescherpt. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ze moeten kennen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Experiment regelluwe scholen kan van start

Experiment regelluwe scholen kan van start

Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het experiment start per 1 januari 2016.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | Excellente-school