Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

De meeste jongeren maken bewust gebruik van digitale media afhankelijk van het doel; vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of schoolwerk. Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus (vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen) lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Bij hogere onderwijsniveaus zetten jongeren media functioneler in maar ze laten zich er tegelijkertijd meer door afleiden. Meisjes gebruiken sociale...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet

Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat voor elkaar te krijgen is in het Bestuursakkoord primair onderwijs en in het bijbehorende Plan van aanpak bewegingsonderwijs afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Sinds 2000 geeft een pabo-diploma...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs | PO-Raad

Onderwijsraad pleit voor versimpeling VMBO

Onderwijsraad pleit voor versimpeling VMBO

Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De versnippering in het onderwijsaanbod zet de organiseerbaarheid van goed onderwijs onder druk. Voor veel ouders en leerlingen zijn de kader en beroepsgerichte leerwegen geen aantrekkelijke keuze. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap dat hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De raad pleit voor een structurele oplossing waarbij de huidige vier leerwegen worden geclusterd tot twee opleidingen: vakmanschap...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Mavo | VMBO

Meester Mark vraagt door: Over leven in het onderwijs

Meester Mark vraagt door: Over leven in het onderwijs

Journalist Mark van Werf gaat op zijn 35e lesgeven op een basisschool, maar houdt het binnen twee jaar voor gezien. Het boek over zijn kortstondige carrièreswitch, Meester Mark draait door, was hét onderwijsboek 2014. Het maakte een storm aan reacties los, stond vier weken in de Bestseller 60 en beleefde vijf herdrukken (Zie voor alle recensies en reacties: www.meestermarkdraaitdoor.nl). Talloze leraren stortten hun hart uit. Ook zij worden gedwongen om toetsen eindeloos te analyseren en elke scheet van hun leerlingen in drievoud te notuleren....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MeesterMark

Kamer verwerpt oproep onderwijsveld: Minder regels, maar niet voor méér scholen

Kamer verwerpt oproep onderwijsveld: Minder regels, maar niet voor méér scholen

Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. De regeringspartijen legden daarmee ook een dringende oproep van het onderwijsveld naast zich neer. De PO-Raad is net als de oppositiepartijen voorstander van het verruimen van het experiment en vindt het dan ook jammer dat dit nu niet gebeurt. Zij ziet in deze proeven een belangrijke kans voor de ontwikkeling van Integrale Kind...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad