Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Studenten geven hun mening over het hoger onderwijs in de Nationale Studenten Enquête

Studenten geven hun mening over het hoger onderwijs in de Nationale Studenten Enquête

Wat vinden studenten van hun opleiding in het hoger onderwijs? Deze vraag staat centraal in de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête die op maandag 11 januari 2016 van start gaat en 711.121 studenten uitnodigt om deel te nemen. Alle studentenoordelen worden 12 mei 2016 openbaar gemaakt op de officiële studiekeuzesite www.studiekeuze123.nl. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om het onderwijs te verbeteren. In de Nationale Studenten Enquête (NSE) worden studenten in Nederland uitgenodigd om hun oordeel te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Zij doen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Enquete

Kabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod

Kabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod

Mbo-scholen moeten met hun opleidingen sneller kunnen inspelen op opkomende beroepen. De ministerraad heeft ingestemd met een experimentregeling van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waardoor mbo-scholen samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau zelf nieuwe opleidingen kunnen ontwikkelen. Het kabinet wil hiermee scholen en bedrijven de mogelijkheid bieden om gerichter in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat een mbo-student aan het einde van een opleiding moet kennen en kunnen staat in een kwalificatiedossier. Deze dossiers...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Taalstaat opnieuw op zoek naar beste leraar Nederlands

Taalstaat opnieuw op zoek naar beste leraar Nederlands

Voor het derde jaar op rij organiseert het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat (NPO Radio 1), samen met Het Genootschap Onze Taal, de verkiezing van de beste leraar Nederlands. Net als vorig jaar komen ook Vlaamse docenten in aanmerking voor de titel 'Beste leraar Nederlands 2016'. Ook zogenaamde 'NT2-docenten' kunnen meedoen, dat zijn leraren die Nederlandse les geven aan anderstaligen, waaronder vluchtelingen. Luisteraars kunnen een leraar Nederlands voordragen bij het radioprogramma van presentator Frits Spits. Het gaat om docenten met een meerwaarde, met bijzondere kwaliteiten of...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Taalstaat

Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school

Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school

Duizenden leraren hebben op school te maken met verbaal of fysiek geweld door ouders of leerlingen. In het basisonderwijs hebben in het afgelopen schooljaar (schooljaar 2014-2015) zo’n 7.800 leraren te maken gehad met op henzelf gericht fysiek geweld door leerlingen. Het ging hierbij vooral om duwen, schoppen, slaan en (in mindere mate) het vernielen van persoonlijk eigendom. Zo’n 16.400 leraren hadden te maken met op henzelf gericht verbaal geweld door leerlingen. Hierbij ging het vooral om schelden en in mindere mate om bedreigende uitingen en pesten. Circa 13.300 leraren hebben te maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO

Betere benutting levert maximaal €205 miljoen op voor beter onderwijs

Betere benutting levert maximaal €205 miljoen op voor beter onderwijs

Betere benutting van openbaar vervoer voor studenten kan op termijn een bedrag tussen de €169 en €205 miljoen opleveren. Dat blijkt uit het advies van de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer. De Taskforce heeft onder voorzitterschap van Jeannette Baljeu onderzoek gedaan naar manieren om de kosten voor de ov-studentenkaart omlaag te brengen. Nu vindt de helft van het aantal reiskilometers door studenten plaats in de relatief dure spits. Als studenten minder (in de spits) reizen, ‘groener’ reizen en onderwijsinstellingen hun gebouwen beter benutten, levert dit een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid