Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws basisonderwijs

Beschikbare eindtoetsen voor het basisonderwijs

Beschikbare eindtoetsen voor het basisonderwijs

Vanaf komend schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor taal en rekenen. De entrale eindtoets wordt afgenomen rond 20 april 2015. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor het voortgezet onderwijs. Scholen mogen ook kiezen voor een andere toets dan de centrale eindtoets. Deze alternatieve toetsen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wanneer dat het geval is, kunnen scholen zo’n andere toegelaten eindtoets gebruiken in plaats van de centrale eindtoets. Een en ander wordt geregeld in het Toetsbesluit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Eindtoets

Scenariomodel PO geactualiseerd

Scenariomodel PO geactualiseerd

Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum van- en voor werknemers én werkgevers op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, waaronder de PO-Raad. Sinds de lancering van de online......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Doe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs

Doe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs

Leraren hebben vaak veel ideeën over wat er beter kan op school. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren met goede ideeën door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Heeft een leraar in uw team een goed idee? Leraren in het primair onderwijs die de uitdaging aan willen gaan kunnen tot 6 april 2014 hun idee insturen. Als onderwijsexperts hebben leraren veel ideeën over wat er beter kan op school. Onderwijs Pioniers gelooft dat die ideeën enorm kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het dagelijkse werkplezier.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: OnderwijsPioniers

Nieuwsuur in de klas: gemeenteraadsverkiezingen 2014

Nieuwsuur in de klas: gemeenteraadsverkiezingen 2014

In samenwerking met de redactie van Nieuwsuur lanceert NTR Schooltv het nieuwe educatieve project Nieuwsuur in de klas. De serie bestaat uit zeven korte programma's over onder andere integriteit, het functioneren van de gemeenteraad, de (jeugd)zorg en de participatiemaatschappij. En één special over de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De programma's bestaan uit materiaal van het dagelijkse actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS/NTR) voor volwassenen. Uitzending: 11 maart 2014 van 5.00 t/m 6.00 uur (Ned. 3). De korte programma's zijn nu al online te bekijken op de vernieuwde website van Schooltv: ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: SchoolTv

AOb: 'Cito-gekte schiet doel voorbij'

AOb: 'Cito-gekte schiet doel voorbij'

Het zal niemand in het onderwijs zijn ontgaan dat vandaag duizenden scholieren beginnen aan de jaarlijkse Cito-toets. Binnen de AOb is iedereen wel overtuigd van het nut van een eindtoets. Kritiek is er ook, omdat vo-instellingen veel te veel waarde hechten aan het resultaat dat kinderen scoren. ‘Het schooladvies moet leidend zijn. De Cito-score van een scholier geldt als een bruikbare second opinion’, zegt AOb-bestuurslid Liesbeth Verheggen. Zoals ieder jaar legt Verheggen rond de Cito-toets uit wat het verschil is tussen het toetsresultaat en het schooladvies. ‘Een toets is een momentopname,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: AOB