Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen die met Engelse les starten in groep 7. Daarentegen heeft het vroeg starten met Engels uiteindelijk geen of nauwelijks effect op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit blijkt uit onderzoek van Cito, uitgevoerd in 2012.
Dat leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, beter spreken lijkt logisch. Zij hebben tijdens hun basisschoolperiode in totaal veel meer tijd besteed aan de Engelse taal. Opvallend is dat die extra tijd weinig invloed heeft op de andere vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Terwijl scholen de meeste aandacht besteden aan luisteren en daarna pas aan spreken.

Leerlingen zijn iets vooruitgegaan

Het gemiddelde niveau van de leerlingen is iets gestegen vergeleken met de vorige peiling in 2006. Voor spreken en luisteren liggen de prestaties op hetzelfde niveau, voor lezen en woordenschat zijn ze verbeterd. Vergeleken met 2006 besteden scholen in groep 8 20% meer tijd aan Engelse les. Gemiddeld komt dit neer op 54 minuten per week, 36 weken lang.

Grote verschillen aantal uren Engels per school

Wel zijn er grote verschillen per school. De lestijd varieert van zeven tot negentig uur in groep 8. De tijd die basisscholen aan Engels besteden per leerling in totaal loopt uiteen van 60 tot meer dan 500 uur. Scholen die met Engels starten in groep 1 geven ook in groep 8 meer uren Engels.

Positieve houding leerlingen

Leerlingen geven aan Engels leuk en met name belangrijk voor hun toekomst te vinden. Ze zijn nog positiever dan in 2006. Leerlingen met een positieve houding behalen ook betere resultaten op toetsen en taken voor Engels op de basisschool, vooral bij woordenschat en spreken.

Peilingsonderzoek Engels

Cito voerde voor de vierde keer een peilingsonderzoek Engels uit in groep 8 van het basisonderwijs. Het onderzoek inventariseerde verschillende aspecten van het onderwijsaanbod en onderzocht de prestaties van de leerlingen in groep 8 op het gebied van de Engelse taal. Hierbij is onderscheid gemaakt in de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat. De resultaten van leerlingen die vanaf groep 1 Engelse les kregen zijn afgezet tegen die van leerlingen die in groep 7 startten. Ook is gekeken naar het gebruik van Engels van deze leerlingen in hun vrije tijd. In totaal namen ruim honderd scholen deel aan het onderzoek.

VorigeIbn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude
VolgendeOnderwijsraad: verdeling achterstandsgelden te complex
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter