Afgelopen dinsdag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA). Hiermee wordt Cito definitief dè ontwikkelaar van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Opvallend genoeg werd het wetsvoorstel behandeld als hamerstuk. In de Tweede Kamer leverde het voorstel nog een stevige discussie op.

Taken en subsidie
De wet SLOA verankert wettelijk de taken van de Stichting Leerplanontwikkeling (het ontwikkelen van leerplankaders) en de Stichting Cito (het ontwikkelen van centrale toetsen en examens). Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat subsidies voor begeleiding, ontwikkeling en onderzoek worden samengevoegd.

Een deel van de Wet SLOA hangt nauw samen met de Wet Eindtoets. In de Wet Eindtoets wordt Cito aangewezen als dè ontwikkelaar van de centrale eindtoets in het primair onderwijs, onder verantwoordelijkheid van het College voor toetsen en examens. De wet SLOA biedt hiervoor de subsidiegrondslag.

Alternatieve aanbieders
In de Tweede Kamer werd er stevig over het wetsvoorstel gedebatteerd, waarbij het vooral ging over de positie van de aanbieders van alternatieve toetsen. Een deel van de Kamerleden was er niet gerust op dat deze aanbieders gelijke kansen zouden krijgen.

Hoewel staatssecretaris Dekker geen concessies wilde doen benadrukte hij wel dat hij het wenselijk vindt dat er meerdere toetsaanbieders komen en dat hij daar "serieus werk" van wil maken. Dat trok de meeste twijfelende Kamerleden uiteindelijk kennelijk over de streep, want na enige vertraging werd het voorstel met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

Twee tegenstemmers
De Eerste Kamer was vervolgens snel klaar met het wetsvoorstel. Het werd eind juni ingediend en op de valreep van het zomerreces meldde de Vaste Commissie voor OCW van de Eerste Kamer al dat ze geen vragen of opmerkingen had. Zodoende kon het voorstel afgelopen dinsdag al in stemming worden gebracht en werd het als hamerstuk aangenomen.

Opvallend was wel dat de fracties van de ChristenUnie en de SGP daarbij ‘aantekening is verleend’. Daarmee wordt aangegeven dat, wanneer er wel gestemd zou zijn, zij tegengestemd zouden hebben.

Westvoorstel Eindtoets bediscussieerd
Hoe anders vergaat het het Wetsvoorstel Eindtoets. Dit voorstel kende een uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer begin april met het op de nodige punten geamendeerde wetsvoorstel in. In tegenstelling tot het wetsvoorstel SLOA, ging de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel wel de discussie aan. En hoewel de staatssecretaris alle kritiek poogde te weerleggen, is de Senaat kennelijk nog niet tevreden: er vindt op dit moment een volgende schriftelijke vragenronde plaats waarvoor de Kamerleden tot en met afgelopen dinsdag hun inbreng konden leveren.

VorigeTest met zomerscholen groot succes
VolgendeRTL publiceert Cito-scores scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter