Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Enquete onderwijs en kinderopvanghuisvesting

Enquete onderwijs en kinderopvanghuisvesting

4 juni 2012 In het onderwijs gaat de komende jaren veel veranderen op het gebied van huisvesting. Bent u bestuurder/directeur van één of meerdere scholen in het primair onderwijs en bent u zich bewust van de vraagstukken die deze ontwikkelingen met zich mee zullen brengen? En belangrijker nog; van de mogelijke invloed op het welbevinden van uw leerlingen en collega's?Begin april is een nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang gestart. Het kenniscentrum heeft de ambitie u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw vragen op het gebied van huisvesten,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Hoe maak je onderwijs passend

Hoe maak je onderwijs passend

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere benadering van het onderwijs. Veranderingen zoals bezuinigen, teruglopende leerlingaantallen, veranderende vraag van bedrijven en druk op meer kwaliteit. Hoe organiseer je zelfstandig leren en werken tijdens de les, maar ook binnen de gehele onderwijsinstelling? En dat met de beschikbare tijd en middelen? Wat vraagt dat van de organisatie? Welke skills vraagt dit van de docent, maar ook van het management? En wat kunnen we leren van bedrijven die het mobiel en flexibel werken toepassen? Deze vragen komen aan bod tijdens de Summerschool+ op......

Lees meer
Volg de leerling op de Summerschool

Volg de leerling op de Summerschool

Iedere leerling is anders. Dat betekent ook dat iedere leerling ander onderwijs nodig heeft; onderwijs op maat. Hoe creëer je voor elke leerling de omstandigheden om zijn eigen talenten te ontdekken en deze vervolgens te ontwikkelen, geheel op eigen tempo, maar met voldoende uitdaging en ondersteuning? Het inzetten van ict maakt dat op veel terreinen mogelijk. Maar hoe stem je het aanbod af op het niveau van de leerling? Hoe volg je de ontwikkeling van de leerling? Hoe organiseer je dat? Van scholen wordt verwacht dat ze opbrengstgericht werken. Dan kun je er niet omheen om ict te gebruiken (learning analytics).......

Lees meer
Promotieonderzoek over leesgedrag jonge kinderen

Promotieonderzoek over leesgedrag jonge kinderen

Vrijdag 8 juni 2012 promoveert Esther Steenbeek-Plantinga aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een promotieonderzoek naar het leesgedrag van jonge kinderen. Volgens de taalkundige is het belangrijk dat ouders en leerkrachten hen laten oefenen met wat ze wel goed kunnen in plaats van te focussen op wat ze fout doen tijdens het lezen, zo meldt Trouw op basis van berichtgeving van het ANP. Steenbeek-Plantinga benadrukt dat eerst de grove leesvaardigheid van jonge kinderen moet worden getraind. Daarna kan aandacht worden besteed aan details, dus de woorden die zij verkeerd lezen. Rond het einde van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Enquete Vensters PO

Enquete Vensters PO

31 mei 2012 De PO-Raad en de Stichting Schoolinfo zijn gestart met het project Vensters PO. Dit is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden. Meer informatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad