De leerling centraal Echt waar?

Kees Versteeg van het Hondsrug College in Emmen stelt een gewetensvraag aan het publiek tijdens zijn sessie op De Onderwijsdagen: ‘Welke school heeft de leerling centraal staan? Een aantal instemmende handen omhoog. ‘En? Doen jullie dat ook echt?’ Na een korte stilte geeft iemand aan dat dat gedeeltelijk lukt. ‘De realiteit is als volgt: de docent kiest de leerstof, het rooster bepaalt en er is maar geld voor één methode. Echt maatwerk kan bijna niemand waarmaken.’ En met deze observatie zet Kees alle aanwezigen even stevig met beide benen op de grond.

strong>Alles inzichtelijk

Het Hondsrug College werkt sinds twee jaar met tablets (iPads) en maakt gebruik van gepersonaliseerd leren, waarvoor samengewerkt wordt met PulseOn. PulseOn is een cloud-gebaseerde oplossing die gebruik maakt van persoonlijke profielen van leerlingen en docenten als basis voor de personalisatie van leerprocessen. De docent heeft dashboards waarin hij realtime visueel kan bekijken hoe de klas het doet als geheel of hoe de individuele leerling ervoor staat. Hoeveel tijd besteedt een leerling aan een bepaald vak en welk niveau haalt hij? Dit geeft hele concrete stuurinformatie waarmee een docent adequaat kan reageren.

De leerling krijgt stof aangeboden die past bij zijn eigen leervoorkeuren en ontvangt meteen feedback bij het maken van oefeningen. Leerlingen hebben een eigen leeromgeving met een eigen dashboard waar zij hun eigen vorderingen in detail kunnen bekijken.


Docenten blij

Kees geeft aan dat je school wel klaar moet zijn voor de invoering van digitaal leren. Inmiddels zitten de jaarplanningen in het systeem, evenals allerlei documenten en natuurlijk video’s. Maar Het Hondsrug heeft zelf ook apps ontwikkeld. ‘We hebben de iPad bijvoorbeeld gekoppeld aan het roosterprogramma. Als een leerling zonder reden afwezig is, is dat meteen geregistreerd en kan de docent binnen seconden een bericht naar de betreffende ouders sturen. En indien nodig een signaal naar de leerplichtambtenaar. Kijk, daar worden docenten ook blij van!’


Wat kies je?

De voor- en nadelen van de iPad komen ook aan de orde. ‘Het Hondsrug College koos twee jaar geleden voor iPads omdat er op dat moment weinig anders qua tablets te kiezen viel. De voordelen zijn: ze zijn plat, starten snel op, hebben een goede accuduur en vragen weinig beheer. Daarnaast is de iPad gesloten, dat is geweldig voor een school. De iPad heeft toepassingen voor zorgleerlingen, maakt afstandsleren mogelijk (via Facetime), bevat handige toepassingen als een camera en er zijn veel goede educatieve apps beschikbaar. Verder zorgt de iPad voor minder papiergebruik of zware boekentassen en vooral ook voor enthousiaste leerlingen.’

Als nadelen somt Kees op: ‘De financiering. Wij schaffen ze aan, de ouders betalen de verzekering. De geslotenheid is naast een voordeel ook een nadeel. IPads zijn verder kwetsbaar, je moet wel een goede beschermende case eromheen hebben. Een ander nadeel is de beschikbaarheid van content en de betaalbaarheid daarvan.’


Oproep

Kees benadrukt dat een andere houding nodig is op de school, dit is wat mij betreft misschien nog wel het belangrijkste punt. ‘Deze manier van werken vraagt om een pedagogische en didactische verandering en een organisatorische verandering binnen de school. Dit vraagt flexibiliteit van de school en van de docenten.’ Tenslotte roept hij de aanwezigen op ook vernieuwingen in hun eigen school door te voeren. ‘We hebben massa nodig om de cultuur binnen het onderwijs te veranderen.’


Deze oproep van Kees Versteeg sluit goed aan bij wat professor Jeff DeGraff uit Michigan zegt: ‘Innovation is basically about getting everyone to do small things radically differently to create momentum.’

VorigeSlimme wiskunde
VolgendeLeren op je eigen niveau: van Rekentuin naar Taalzee
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter