Advertentie

Hoe professionaliseer jij je dit schooljaar? Download de nieuwe SBO opleidingsgids 2018/2019!

Onderwijsnieuws algemeen

Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

8 mei 2012 Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011. De tussenresultaten technisch lezen tonen geen betrouwbaar vast te stellen verbetering. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad.Het Projectbureau Kwaliteit (PK) voerde onder verantwoordelijkheid van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Project RoadTrip voor montessorileerlingen Nijmegen

Project RoadTrip voor montessorileerlingen Nijmegen

Woensdag 16 mei 2012 organiseert Stichting TeamAlert, in samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, op het Montessori College in Nijmegen het project 'RoadTrip'. Voor honderden Nijmeegse leerlingen zal deze dag het onderwerp verkeersveiligheid op het programma staan. Daarover bericht Nijmegenleeft.nl. Stichting TeamAlert is een veiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Met het project 'RoadTrip' beoogt zij leerlingen van het Montessori College aan de Berg en Dalseweg bewuster te maken van hoe zij zich gedragen in het verkeer. Dat is nodig, want onder jongeren tussen 12 en 24 jaar zijn verkeersongevallen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Onderzoek Iene Miene Media startpunt voor een gesprek

Onderzoek Iene Miene Media startpunt voor een gesprek

Mijn Kind Online en Mediawijzer.net hebben onderzoek gedaan naar mediawijsheid onder jonge kinderen. In het onderzoeksrapport Iene Miene Media worden vragen beantwoord als: vanaf welke leeftijd gaan kinderen online? Zijn daar grote verschillen waarneembaar? Welke media gebruiken zij? In hoeverre is het al mogelijk om jonge kinderen voor te bereiden op een leven waarin media een rol spelen? In hoeverre is het mogelijk om nieuwe middelen als tablets in te zetten bij ontwikkeling, opvoeding en ontspanning bij kleuters? Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen school en ouders in gesprek. Hoe......

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Mediawijsheid is een term die door de Raad voor Cultuur in 2005 voor het eerst werd genoemd in een advies dat ze uitbrachten aan het Ministerie van OCW. Met dit woord bedoelden zij: "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld". De invoering van die nieuwe term betekende een verbreding van de term die tot dat moment werd gebruikt: media-educatie. Mediawijsheid......

Lees meer
Podium 4 Toetsing professionele inkoop cao po en loyaliteit van leidinggevenden in het onderwijs

Podium 4 Toetsing professionele inkoop cao po en loyaliteit van leidinggevenden in het onderwijs

10 mei 2012 podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan bod komen.In de vierde editie van podium:• Eén toets voorprestaties van leerlingén schoollangs de meetlat• Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken• De cao: onderhandelen in tijden van schaarste• Promotieonderzoek: 'Onderwijsmanager zeer betrokken en verantwoordelijk'U kunt hieronder online door podium......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad