Onderwijsnieuws algemeen

Meer vroegtijdige schoolverlaters in Friese Wouden

Meer vroegtijdige schoolverlaters in Friese Wouden

Het gestegen aantal vroegtijdige schoolverlaters baart acht gemeenten in Zuidoost-Friesland zorgen. In 2011 haakten 1370 scholieren vroegtijdig af, een stijging van bijna vijftig procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen waren er 938 vroegtijdige schoolverlaters. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De gemeenten in de Friese Wouden zien een nieuw meldingssysteem als de oorzaak van het toegenomen aantal geregistreerde schoolverlaters. Door dit systeem werden ook leerlingen die meer dan vier weken afwezig waren, geregistreerd als schoolverlater. De acht gemeenten hebben besloten in actie te komen tegen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Project Andere Tijden sluit af met reeks publicaties over kindcentrum

Project Andere Tijden sluit af met reeks publicaties over kindcentrum

3 mei 2012 Met een reeks nieuwe publicaties, een film en een leergang sluit het project 'Andere Tijden in onderwijs en opvang' deze zomer af. De afgelopen vier jaar heeft het project scholen en kinderopvangorganisaties ondersteund bij de inrichting van betere dagarrangementen voor kinderen. Een gezamenlijke aanpak van onderwijs en opvang bevordert de brede ontwikkeling van kinderen en vergemakkelijkt voor ouders de afstemming tussen schooltijden en werk. Inmiddels hebben honderden scholen dat idee omarmd. Een logisch vervolg op het invoeren van andere schooltijden is de inrichting van een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Veilig op weg in Zwolle

Veilig op weg in Zwolle

Ook dit jaar heeft de gemeente Zwolle van de provincie Overijssel 75.000 euro ontvangen als bijdrage in de kosten voor het basisscholenproject 'Veilig op weg in het Verkeer'. Centraal in dit project staan verkeerseducatie en een veiligere schoolomgeving. Daarover bericht Weblogzwolle.nl. De afgelopen jaren deden negen Zwolse basisscholen mee aan het project 'Veilig op weg in het Verkeer'. In 2012 zullen dertien basisscholen hiermee van start gaan. De deelnemende scholen tekenen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarmee zij zich samen zullen inzetten voor een betere verkeersveiligheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Mei bestempeld tot Maand van de Mediaopvoeding

Mei bestempeld tot Maand van de Mediaopvoeding

Tijdens De Maand van de Mediaopvoeding voert Mediawijzer.net campagne om het onderwerp onder de aandacht van de (groot)ouders te brengen. Om het bewustzijn te vergroten initiren we onder andere een onderzoek naar het mediagedrag van 0-6 jarigen en hoe ouders daar mee omgaan in de opvoeding. Om ouders inzicht te geven in hun eigen mediawijsheid en mediaopvoeding komt er op de campagnesite een MQ-test (mediawijsheid test) voor opvoeders te staan.Bewustzijn belang mediaopvoeding vergrotenTijdens De Maand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Uitdagender leren met gamification

Uitdagender leren met gamification

Zoals we al eerder hebben gezien in een blogartikel over adaptief leermateriaal, is onderwijs in zijn ideale vorm adaptief. Door feedback te geven en het niveau aan te passen aan de leerling, biedt adaptief leermateriaal een productieve, uitdagende leerervaring. Eigenlijk is dat ook de belangrijkste eigenschap van een goede game: uitdagend genoeg om maar te blijven spelen. Een game laat je verder gaan naar een hoger level als je goed genoeg bent, en ondertussen houd je je eigen voortgang bij......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws