Ouders verwachten dat de school stevige regels stelt. Als een docent hun eigen kind straf geeft is hun steun voor een stevige lijn echter niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid. Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) organiseert vandaag in Den Haag een conferentie over ouderbetrokkenheid waar de eerste resultaten van het SCP-onderzoek gepresenteerd worden.

Het belang van een goede relatie tussen school en ouders wordt breed in de samenleving gedeeld. Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken en het zorgt voor een plezierig en veilig leerklimaat voor iedereen. Het SCP-onderzoek bevestigt dit.
Van goed naar excellent

Staatssecretaris Dekker is overtuigd van het belang van ouderbetrokkenheid: “Onderzoek bevestigt dat leerlingen veel beter presteren als hun ouders en school samenwerken. Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.”
Samenwerking en dialoog

Het afgelopen jaar is vanuit het ministerie van OCW gewerkt aan wederzijdse samenwerking tussen ouders en school. Samen met een landelijk netwerk van partijen uit het onderwijsveld – zoals onderzoekers, sectorraden, ouderorganisaties, onderwijsadviesbureaus en gemeenten – is een dialoog op gang gebrachte tussen ouders en school. Via activiteiten als congressen en discussiebijeenkomsten, maar ook digitaal via de goed bezochte Facebook-pagina. (www.facebook.com/oudersenschoolsamen).
Conferentie kijkt vooruit

De conferentie ‘Ouders en school: Samen de schouders eronder’ in Den Haag brengt deze ervaringen samen. Vervolgens wordt samen met ouders, leraren, schoolleiders, PABO’s en andere relevante partijen rondom de school vooruit gekeken hoe samenwerking in de toekomst blijvend gestimuleerd kan worden.
Onderzoek

Staatssecretaris Dekker stelt daarom in 2013 €1 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksprogramma onder NWO/PROO naar onderzoek dat bijdraagt aan kennis over een goede samenwerking tussen school en ouders voor de leerprestaties van kinderen en het creëren van een veilig en plezierig leerklimaat voor iedereen.