Ouders verwachten dat de school stevige regels stelt. Als een docent hun eigen kind straf geeft is hun steun voor een stevige lijn echter niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid. Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) organiseert vandaag in Den Haag een conferentie over ouderbetrokkenheid waar de eerste resultaten van het SCP-onderzoek gepresenteerd worden.

Het belang van een goede relatie tussen school en ouders wordt breed in de samenleving gedeeld. Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken en het zorgt voor een plezierig en veilig leerklimaat voor iedereen. Het SCP-onderzoek bevestigt dit.
Van goed naar excellent

Staatssecretaris Dekker is overtuigd van het belang van ouderbetrokkenheid: “Onderzoek bevestigt dat leerlingen veel beter presteren als hun ouders en school samenwerken. Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.”
Samenwerking en dialoog

Het afgelopen jaar is vanuit het ministerie van OCW gewerkt aan wederzijdse samenwerking tussen ouders en school. Samen met een landelijk netwerk van partijen uit het onderwijsveld – zoals onderzoekers, sectorraden, ouderorganisaties, onderwijsadviesbureaus en gemeenten – is een dialoog op gang gebrachte tussen ouders en school. Via activiteiten als congressen en discussiebijeenkomsten, maar ook digitaal via de goed bezochte Facebook-pagina. (www.facebook.com/oudersenschoolsamen).
Conferentie kijkt vooruit

De conferentie ‘Ouders en school: Samen de schouders eronder’ in Den Haag brengt deze ervaringen samen. Vervolgens wordt samen met ouders, leraren, schoolleiders, PABO’s en andere relevante partijen rondom de school vooruit gekeken hoe samenwerking in de toekomst blijvend gestimuleerd kan worden.
Onderzoek

Staatssecretaris Dekker stelt daarom in 2013 €1 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksprogramma onder NWO/PROO naar onderzoek dat bijdraagt aan kennis over een goede samenwerking tussen school en ouders voor de leerprestaties van kinderen en het creëren van een veilig en plezierig leerklimaat voor iedereen.

VorigeProfessionaliseringsslag bij huiswerkbegeleidingsinstituten
VolgendeOnderwijskwaliteit telt meer dan het gebouw
Reacties (1)
Gebruiker
Loes Harleman
15-1-2013

Hat is mooi te lezen en bevestigd te worden in het gegeven dat goede samenwerking tot betere prestaties leiden. En daarmee vaak ook het welbevinden van de kinderen. Ruim vijfentwintig jaren werkte ik in het basisonderwijs en heb dat ook zo mogen ervaren.
Echter de laatste jaren heb ik wel een kentering meegemaakt.
Vanaf dat ouders toch vooral als klanten moesten worden bezien, veranderde de cultuur van samenwerken. Te vaak heb ik gezien dat schoolleiding krampachtig zaken probeerde te plooien; collega's die met oogkleppen op hun werk deden. Of erger: het hoofd afwendden van situaties vanwege het feit dat ze geen trek hadden in gedoe met directie en/ of ouders. De hypocrisie won terrein.
Onvoorwaardelijke steun van de leidinggevende was niet meer aan de orde. Ontstaan van een angstcultuur is dan niet ver meer weg.
Dat deze situatie slecht is voor pedagogisch klimaat en sfeer in de school mag duidelijk zijn.
Mijn idee is dat het zeker niet alleen bij de ouders ligt. Binnen de schoolorganisatie meer veiligheid en eenduidigheid ; loyaliteit en rechtvaardigheid. En dat begint al bij het bestuur en P&O.

Laat een reactie achter