Net als andere organisaties staan ook ROC’s voor de uitdaging kwaliteit te blijven leveren met beperktere middelen. Begrotingen worden dus doorgevlooid, budgetten worden teruggebracht, besparingen worden ingeboekt, de ondersteuning verminderd en investeringen worden uitgesteld of zelfs geschrapt. Het credo “Meer met minder” viert hoogtij.

Door Marvin Leerdam, manager mbo bij Kennisnet

Wat me opvalt, is dat vaak de nadruk ligt op “minder”: kort het budget en boek hetzelfde onderwijsresultaat. Klinkt logisch en het leidt snel tot een financieel passend antwoord op het vraagstuk van de beperkte middelen. Helaas blijkt na een jaar dat de gewenste onderwijsdoelen niet altijd worden behaald. Daar komt bij dat teams deze werkwijze niet altijd motiverend vinden.

Nadruk op meer
Wat zou er gebeuren als we de nadruk nu eens leggen op “meer”? Bijvoorbeeld meer gediplomeerde studenten, meer interne doorstroom en meer betrokkenheid. Ik geef toe, dit gaat misschien minder snel, je hebt het ook niet volledig zelf in de hand en het vergt meer creativiteit. Zit daar juist niet de uitdaging?

Om meer te realiseren, moet je kritisch kijken naar de manier waarop je het onderwijs organiseert, de wijze waarop je samenwerkt en of de middelen die je inzet beter benut kunnen worden. Denk hierbij eens aan de inzet van ict. Ict bracht de belofte het onderwijs doelmatig te ondersteunen. De technologische ontwikkeling en druk op de middelen maken dat wij nu het moment bereiken waarop die belofte ingelost kan worden.

Geen makkelijke oplossingen
Dat kan door beter en meer gebruik te maken van ict in het onderwijsproces en bedrijfsvoering. Maar hoe? Het verder benutten van studentvolgsystemen, het digitaliseren van dossiers van studenten, het op orde houden van basissystemen, het beter benutten van informatie voor sturing en verantwoording, het ict-bekwamen van de medewerkers, het inzetten van sociale media, etc.

Dit zijn geen makkelijke oplossingen en vragen vaak een andere aanpak. Maar voor eenvoudige oplossingen is het onderwijs te waardevol. De uitdaging voor 2013 is daarom laat ict meer werken voor het onderwijs!

Hoe doe jij dat eigenlijk?

VorigeIntensief peuteronderwijs Rotterdam van start
VolgendeOpleiding ouders toch geen factor in beoordeling opbrengsten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter