Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws algemeen

Taalachterstand al bij kinderen van 18 maanden merkbaar

Taalachterstand al bij kinderen van 18 maanden merkbaar

Voor de taalontwikkeling van kinderen maakt het uit of ze in opgroeien in een hogeropgeleid of minder hoogopgeleid gezin. Nieuw onderzoek toont aan dat kinderen van 18 maanden al op achterstand gezet worden. Twee decennia geleden gaf een belangrijke studie aan dat kinderen van drie, die opgroeien in een huishouden van hogeropgeleiden, woorden miljoenen malen vaker horen dan kinderen van minder hoogopgeleide ouders. Die kinderen begonnen aan school met een taalachterstand, werd gesuggereerd. Het onderzoek had belangrijke beleidsimplicaties. Wilde je als overheid de ‘language gap’ tussen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Taalachterstand

Resultaten pilots Onderwijstijdverlenging beschikbaar

Resultaten pilots Onderwijstijdverlenging beschikbaar

Honderd schoolbesturen en 25 gemeenten hebben vier jaar lang geëxperimenteerd met extra uren taal-en rekenonderwijs voor achterstandsleerlingen. Hierbij zijn diverse varianten van een verlengde schooldag en van zomerscholen uitgeprobeerd. De resultaten van deze proef zijn gebundeld in twee brochures en een website, nuttige informatiebronnen waar álle schoolbesturen en gemeenten uit kunnen putten. De opbrengsten kunnen bijvoorbeeld interessante gespreksstof opleveren voor het overleg van schoolbesturen met gemeenten over de lokale educatieve agenda (LEA) en het onderwijsachterstandenbeleid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

'Schoolgrootte beïnvloedt leerprestaties nauwelijks'

'Schoolgrootte beïnvloedt leerprestaties nauwelijks'

De grootte van een school heeft weinig invloed op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aangetoond. Wel zijn grotere scholen goedkoper. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO). Onderzoeker Hans Luyten van de universiteit Twente vergeleek de resultaten van 84 onderzoekspublicaties en literatuuroverzichten over de effecten van schoolgrootte op de leerprestaties. Uit die onderzoeken bleek dat de effecten van schoolgrootte......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vraag naar docenten in Flevoland blijft onverminderd groot

Vraag naar docenten in Flevoland blijft onverminderd groot

Het grote tekort aan docenten in het Flevolandse voortgezet onderwijs na 2012 is uitgebleven. Toch is de voorspelling dat er over een aantal jaar een schaarste aan docenten zal zijn in onder meer Almere en Lelystad. De regionale onderwijsbesturen krijgen daarom de komende drie jaar 1,5 miljoen euro om het naderende probleem op te lossen.Dat is niet voor het eerst. Eerder kreeg Flevoland in 2010 al drie miljoen euro vanuit het rijk om het verwachte tekort op te lossen, toen werd er gestart met Flevokans. Dit initiatief van het ministerie van Onderwijs zorgde er voor dat er in drie jaar tijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vacatures

Tussenjaar moet leiden tot goede studiekeuze

Tussenjaar moet leiden tot goede studiekeuze

Studenten die hun studie bij nader inzien toch niet leuk vinden of scholieren die niet weten wat ze willen. Dit soort jongeren kan baat hebben bij een tussenjaar. In Utrecht start binnenkort een nieuw initiatief dat aankomende studenten moet helpen de juiste studiekeuze te maken. “Ik heb in het voortgezet onderwijs gewerkt en het viel me op dat veel leerlingen na hun diploma-uitreiking een tussenjaar nemen. Als ik ze later tegenkwam hadden ze vaak wel een bijbaan, maar wisten ze nog steeds niet wat ze wilden studeren”, vertelt Loth van Veen, een van de initiatiefnemers van Intermijn.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studiekeuze