Een MOOC over big history, een SPOC over wetenschappelijke integriteit en een blended learning omgeving over muziektheorie. Dit zijn voorbeelden van drie nieuwe projecten die nu ontwikkeld gaan worden door Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Minister Bussemaker (OCW) kent aan elf projecten subsidie toe vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. In totaal zijn er 45 voorstellen ingediend.

Impuls aan kwaliteit en toegankelijkheid
Met deze regeling stimuleert minister Bussemaker de hogescholen en universiteiten om op verschillende manieren, zowel met MOOCs (massive open online courses) als met SPOCs (small private online courses) en blended learning, het open en online onderwijs verder te ontwikkelen. Open en online onderwijs kan een goede impuls geven aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarom stelt minister Bussemaker tot en met 2018 geld beschikbaar voor deze stimuleringsregeling.

“Open en online onderwijs is een moderne en uitdagende toevoeging op het huidige onderwijs. Ik vind het elf interessante projectvoorstellen en ben benieuwd naar de ontwikkeling ervan. Door bijvoorbeeld blended learning in het muziekonderwijs toe te passen, maak je het voor docenten met een internationale carrière toch mogelijk om hun kennis, tijd- en plaatsonafhankelijk over te dragen aan de studenten,” aldus minister Bussemaker.

De Wetenschappelijke Technische Raad van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, heeft alle ingediende voorstellen beoordeeld en een advies aan minister Bussemaker uitgebracht. SURF zal de projecten en de kennisuitwisseling begeleiden en coördineren.

Onderzoek
Naast het ontwikkelen van de elf projecten start er ook een breder onderzoek naar online onderwijs in Nederland. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, gaat onder andere deze elf projecten in samenhang bekijken om zo inzicht te verkrijgen in de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs door open en online onderwijs.

VorigeKoningsspelen voor derde keer georganiseerd
VolgendeBovenbouwklassen gezocht voor brainstorm over onderwijs van de toekomst
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter