Mbo-studenten kunnen binnenkort een nieuwe leerroute volgen die beter aansluit op het werk dat zij straks gaan doen. Nu zijn de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs nog strikt gescheiden. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil af van dat strakke keurslijf. Mbo-scholen krijgen van de bewindsvrouw de ruimte om studenten gecombineerde leerroutes aan te bieden, die hen gerichter kennis en vaardigheden aanleren en hen beter voorbereiden op hun werkplek van morgen. Bussemaker wil hiermee hun kansen op een baan vergroten. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sneller worden meegenomen in het onderwijs. Sluitstuk van deze nieuwe combiroute is de garantie van bedrijven voor een opleidingsplek.

Meer ruimte voor flexibel onderwijs
De huidige wet beperkt mbo-instellingen in de mogelijkheden om een gecombineerde leerweg aan te bieden. Zo kunnen mbo-instellingen een combi van beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerwegen (bol en bbl) niet als zelfstandige opleiding aanbieden; zij moeten een volledige bol- dan wel bbl-opleiding verzorgen. De nieuwe leerroute moet daar verandering in aanbrengen. “Als we willen dat jongeren beter beslagen ten ijs komen op hun toekomstige werkplek en we hun kansen op een baan willen vergroten, dan moeten mbo-opleidingen makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat betekent meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven,
in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. Door opleidingen te combineren kunnen scholen en bedrijven nu samen de beste route naar een baan uitstippelen,” aldus minister Bussemaker. 


Meer bagage, meer kansen op een baan
Studenten krijgen eerst onderwijs binnen de school (bol) en gaan in het tweede deel van de opleiding voornamelijk aan de slag in een leerbedrijf (bbl). Studenten doen zo extra kennis en vaardigheden op voordat zij de werkvloer opgaan. En leerbedrijven krijgen studenten binnen met meer bagage die daardoor sneller inzetbaar zijn. De Techniekfabriek van NedTrain en ROC Twente is een voorbeeld van een opleiding die studenten al op deze manier opleidt. In het eerste schooljaar krijgen studenten op school veiligheidsaspecten en reële praktijksituaties waardoor zij in het tweede schooljaar goed voorbereid zijn voor werkzaamheden bij NedTrain. Vanuit de zorg en horeca kijkt men al langer reikhalzend uit naar deze gecombineerde leerroute in het mbo. Bussemaker start een experiment voor mbo-scholen zodat ook zij studenten makkelijker dergelijke trajecten kunnen aanbieden.

Garantie op opleidingsplaats
Een van de voorwaarden voor deelname aan het experiment is dat een mbo-school kan aantonen dat een leerbedrijf of opleidingsbedrijf opleidingsplaatsen beschikbaar stelt. Het experiment met de nieuwe leerroutes wordt opengesteld mogelijk voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Scholen kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden voor de experimenten.

Onderscheid BBL en BOL
Bij de beroeps begeleidende leerweg leren studenten het vak terwijl zij werken en gaan minimaal één dag in de week naar school voor theorielessen. De rest van de tijd zijn zij aan het werk in de praktijk en leren terwijl ze werken. De nadruk binnen de BBL ligt dan ook op werken. Tijdens de beroeps opleidende leerweg volgen studenten volledig onderwijs met stages. De nadruk in een BOL-opleiding meer op het volgen van onderwijs.

VorigeVeel kinderen met honger naar school
VolgendeWint uw school dit jaar de Museumeducatie Prijs van 50.000?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter