Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Combinatiefuncties hebben positief effect op beweging op school

Combinatiefuncties hebben positief effect op beweging op school

Combinatiefuncties hebben de afgelopen jaren geleid tot meer sport- en beweegaanbod rondom scholen en meer samenhang tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur. Dat blijkt onder meer uit de voortgangsrapportage ‘monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2013’ van het Mulier Instituut. De betreffende medewerkers spelen een belangrijke rol in het verbeteren en vergroten van het aanbod in het kader van sport, bewegen en gezonde leefstijl en daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan het bereiken van de doelen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO

Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO

Het risico van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod vormt voor het voortgezet onderwijs de komende jaren de grootste arbeidsmarktuitdaging. Dit blijkt uit een analyse van het ITS Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van Voion. Er is een reële kans dat scholen straks voor bepaalde vakken moeilijk docenten zullen kunnen vinden, terwijl een te ruim aanbod bij andere juist werkloosheid oplevert. Toekomstige sectorkeuzes van grote invloed Of een kwalitatieve en/of kwantitatieve mismatch werkelijk ontstaat, hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld de vraag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO

Bewegingsonderwijs verdient verbetering

Bewegingsonderwijs verdient verbetering

De PO-Raad kan zich vinden in het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren in plaats van het aantal uren gymles te verhogen. Dekker stuurde onlangs een brief met zijn plan naar de Tweede Kamer. Dekker wil onder meer meer bevoegde (vak)leerkrachten voor de klas. Scholen blijven zelf verantwoordelijk hoe ze dat organiseren. De PO-Raad ondersteunt die lijn. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat één op de vijf scholen slechts één keer per week gymles geeft en dat er gymlessen zijn die in een enkel geval door een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vrijwillige ouderbijdrage is vaak verplicht

Vrijwillige ouderbijdrage is vaak verplicht

Er zijn grote verschillen in de hoogte van de ouderbijdrages die scholen aan ouders vragen. Sommige scholen vragen 15 euro, duurdere scholen tot honderd keer zoveel: 1.500 euro. In hun schoolgidsen wekken veel scholen de suggestie dat niet betalen geen optie is, terwijl de school ouders niet mag verplichten tot betaling. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad onder 234 algemeen bijzondere basisscholen die informatie over de ouderbijdrage op internet hadden staan. Deze niet-openbare en niet aan religieuze stromingen verbonden scholen staan erom bekend dat ze soms een hoger bedrag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ouderbijdrage

Sinterklaas Cup Song hit op YouTube

Sinterklaas Cup Song hit op YouTube

De Sinterklaas Cup Song van chr. basisschool Het Talent doet het goed op YouTube: de teller stond afgelopen zondagmiddag al op meer dan 13.000 hits en het aantal hits loopt gestaag op. Uit het hele land en ook Vlaanderen komen enthousiaste reacties van kinderen en leerkrachten, maar ook van docenten Muziek van diverse PABO’s. Het ziet er naar uit dat de Sint dit jaar op een groot aantal scholen al cuppend zal worden onthaald en ook weer uitgezwaaid. Kinderen van Het Talent zijn best een beetje trots op hun clip, die ze twee weken geleden met veel plezier hebben opgenomen. De Sinterklaas......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sinterklaas | CupSong