Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijsraden slaan alarm om rekentoets

Onderwijsraden slaan alarm om rekentoets

Er komt steeds meer kritiek op het invoeren van de verplichte rekentoets. Verschillende Onderwijsraden hebben in een brandbrief aan de Tweede Kamer en minister gevraagd om de toets niet eerder in te voeren voordat alle bezwaren van tafel zijn. Bij een onlangs gehouden proef blijkt dat leerlingen de rekentoets heel slecht maken. Vooral op de havo en op het vmbo slaagde ruim 70 procent van de leerlingen niet. Voor de Onderwijsraden is dit reden om uitstel te vragen voor het verplicht invoeren van de toets. Het is de bedoeling dat de rekentoets vanaf 2015 een verplicht onderdeel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

'Let op bezuinigingen onderwijshuisvesting'

'Let op bezuinigingen onderwijshuisvesting'

De PO-Raad krijgt signalen van haar leden dat verschillende gemeenten tegen de regels in extra bezuinigen op onderwijshuisvesting. Gemeenten doen dat als reactie op het plan uit het regeerakkoord 256 miljoen euro voor het buitenonderhoud van scholen over te hevelen vanuit het gemeentefonds naar de lumpsum van schoolbesturen. Het kabinet kwam met dat plan omdat gemeenten niet al het geld dat is bedoeld voor onderwijshuisvesting aan dat doel uitgeven. Bij de PO-Raad is een geval bekend waarbij een aantal schoolbesturen en een gemeente een concept-convenant opstelden waarin zou worden vastgelegd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Aan de slag met gezondheid op school? Vraag ondersteuning aan

Aan de slag met gezondheid op school? Vraag ondersteuning aan

Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om te werken aan een gezondere leefstijl. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nu extra hulp aanvragen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, die de PO-Raad mede heeft opgesteld, en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Als uw school een buitenlandse reis organiseert, kunnen er aan de grens onverwachte problemen ontstaan. Bij reizen naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied controleert de Koninklijke Marechaussee of de volwassene die een minderjarige begeleidt daar toestemming voor heeft van de ouders/verzorgers. De Helpdesk van VOS/ABB werd door een school voor voortgezet onderwijs uit het noorden van het land getipt over mogelijke problemen waar scholen bij de grens tegenaan kunnen lopen. Directe aanleiding voor deze tip waren problemen met een schoolreis naar de Verenigde Staten. De problemen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS/ABB

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden. Met de invoering van Passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering en daarmee ook de huidige registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. De BRON-registratie komt daar dus voor in de plaats. Onvergelijkbaar De PO-Raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad