Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Thuiszitters

Onderwijs dossier Thuiszitters

Het Docentenplein onderwijs dossier "Thuiszitters" bevat:

"Thuiszitters" in het onderwijsnieuws

Minister Slob: ‘Ontevreden over aantal thuiszitters’

Het afgelopen schooljaar is er voor meer thuiszitters een oplossing gevonden waardoor ze weer onderwijs krijgen. Tegelijkertijd komen er ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Minister Slob is ontevreden dat het...

→ Lees dit artikel


Voor meer kinderen een plek op school

Het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat op een school is gedaald van 5000 leerlingen in 2016 naar 4500 leerlingen in 2017. Dat betekent dat meer kinderen een plek krijgen op school. Het aantal kinderen dat...

→ Lees dit artikel


G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder...

→ Lees dit artikel


Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten...

→ Lees dit artikel