65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd.

In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een derde op aanvraag van ouders. In enkele gevallen vroeg de vo-school of de leerling er om.
Zestien procent van de verzoeken om bijstelling heeft de basisschool niet gehonoreerd. Soms gaat het om meerdere verzoeken op dezelfde school. De reden is vaak een zorgvuldige afweging van de basisschool die ook andere factoren als huiswerkattitude en studievaardigheden, motivatie, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling en algemene kennis zwaarwegend vindt. ’Omdat alle gegevens van de afgelopen 8 jaar niet in die richting wijzen stellen we het advies niet bij’, aldus een schoolleider. Ook bij een toetstraining die leidde tot een hoger toetsresultaat, achtte de basisschool bijstelling niet zinvol. Veel directeuren geven aan dat het eerste advies zorgvuldig is opgesteld en dat is in eerste instantie leidend.

In de praktijk blijkt vaak dat herplaatsen na een bijgesteld advies een probleem oplevert. De klassen zijn al ingedeeld en is er geen plaats meer op het schooltype van het bijgestelde advies. Een schoolleider: ‘De communicatie vanuit het vo klopt niet met de planning van de uitslag van de eindtoets en hun klassenindeling. Zij hebben deze indeling al rond voor de uitslag.’ De bijstelling komt dus ‘te laat’.

Het complete artikel www.avs.nl

VorigeNieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand
VolgendePact moet aantal thuiszitters terugdringen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter