Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

AOb: Maak afspraken over gemiddeld leerlingaantal

AOb: Maak afspraken over gemiddeld leerlingaantal

Het ministerie van Onderwijs moet afspraken maken met scholen over de grootte per klas. ‘De staatssecretaris kan nu niet achterover leunen en afwachten’, schrijft AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren debatteerden de Kamerleden samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs over de volle klassen. Hij vindt dat scholen dat zelf moeten bepalen hoeveel leerlingen er in een groep zitten. De politiek moet geen norm opleggen. De AOb vindt dat spijtig, omdat is aangetoond dat schoolbesturen niet altijd goede keuzes maken. Verheggen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | Klassengrootte

Nog plekken beschikbaar voor pilot tweetalig primair onderwijs

Nog plekken beschikbaar voor pilot tweetalig primair onderwijs

Er zijn nog acht plekken beschikbaar voor scholen die in schooljaar 2015/2016 willen meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Deze scholen geven dertig tot vijftig procent van hun lessen in het Engels. Scholen en hun besturen die hierin geïnteresseerd zijn, zijn welkom op een informatiebijeenkomst hierover op 28 mei. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Europees Platform. De bijeenkomst wordt gehouden van 13:30 -16:00 uur in Utrecht. Inschrijven voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen aan tpo@epf.nl. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Veel aanmeldingen voor lerarenbeurs

Veel aanmeldingen voor lerarenbeurs

Leraren maken gretig gebruik van een speciale subsidie waarmee ze verder kunnen studeren. Het ministerie van Onderwijs heeft sinds 2008 zo'n veertigduizend lerarenbeurzen uitgekeerd, meldt een woordvoerder dinsdag. Dit jaar zijn er zevenduizend beurzen te vergeven. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) hebben vijftig miljoen euro beschikbaar voor de beurzen waarmee elke leraar eenmaal in zijn onderwijsloopbaan een bachelor- of masteropleiding naar keuze kan volgen. De gedachte hierachter is dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt en leerlingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenbeurs

Klassengrootte is zaak van school, leraren en ouders

Klassengrootte is zaak van school, leraren en ouders

De Tweede Kamer debatteert woensdag 2 april over klassengrootte in het primair onderwijs. Een groep leraren van de vakbond Leraren in Actie wist dit onderwerp door middel van een zogenoemd burgerinitiatief – het burgerinitiatief Stop de overvolle klassen - op de agenda te krijgen. Zij vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan de grootte van een schoolklas: Die zou met ingang van het schooljaar 2014-2015 uit maximaal 28 leerlingen moeten bestaan. Vervolgens moet het leerlingaantal in iedere klas in drie jaar worden afgebouwd naar maximaal 24. De PO-Raad vindt het initiatief sympathiek,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Geef uw reactie op de anti-pestwet

Geef uw reactie op de anti-pestwet

Het wetsvoorstel dat scholen per 1 augustus 2015 verplicht pesten aan te pakken, is via internet opengesteld voor consultatie. De PO-Raad roept schoolbesturen nadrukkelijk op te reageren omdat het wetsvoorstel forse consequenties heeft voor scholen. Schoolbesturen kunnen tot 24 april hun reactie achterlaten op de website van de overheid. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden op 25 maart 2013 hun plan van aanpak tegen pesten. Zij......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Anti-pestwet