Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Dinsdag 25 november, 10.00 uur heeft de Onderwijsraad zijn advies Meer innovatieve professionals aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs). De raad reageert met dit advies op de vraag van de minister hoe de kracht van het hoger beroepsonderwijs kan worden benut. Aanbevelingen van de Onderwijsraad In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop scholen deze opdrachtgevende rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig. Veel scholen zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Via gezamenlijke kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de PO-Raad en Bouwstenen voor Sociaal, proberen scholen elkaar te ondersteunen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook in 2013 en 2014 gekeken naar de kwaliteit van de Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE) in de G37. Uit de tussenrapportage die dat opleverde blijkt dat de kwaliteit van VVE licht verbetert. De PO-Raad is van mening dat een goede kwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen nodig zijn om leerlingen een goede start te kunnen bieden. De PO-Raad pleit in dat belang voor een brede basisvoorziening en vindt VVE daarin een belangrijk onderdeel van. In 2012 hebben de G37 gemeenten bestuursafspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Er is iets misgegaan bij het onderzoek van vakbond CNV naar pesten onder leraren. De conclusie dat een op de drie leraren wordt gepest blijkt niet de juiste. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsbond van het CNV een bericht van RTL Nieuws. Volgens het CNV ligt de fout bij het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Vrijdagochtend werd gemeld dat een op de drie leraren (31 procent) in het basis- en middelbaar onderwijs wordt gepest. Dat moet zijn: 31 procent van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Dat geldt dus niet per se voor de ondervraagde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Interactieve film over cyberpesten erkend

Interactieve film over cyberpesten erkend

De interactieve film 'It's up to you' is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De film is in te zetten als lespakket op middelbare scholen om cyberpesten tegen te gaan. It's up to you is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en stimuleert de discussie over cyberpesten. Hoofddoel van de interventie is leerlingen bij te brengen hoe ze online pestgedrag kunnen stoppen of verminderen. De interactieve film biedt keus uit 72 mogelijke scenario's en 22 aparte eindes die afhangen van de keuzes die de kijkende leerlingen maken. Daarna volgt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten