Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Dekker reageert op PISA: Nederland moet beter kunnen

Dekker reageert op PISA: Nederland moet beter kunnen

Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tegelijk zijn de resultaten op verschillende onderdelen en voor verschillende schoolsoorten iets achteruit gegaan. Vooral de neerwaartse trend die zich aftekent bij wiskunde op havo en vwo baart staatssecretaris Dekker zorgen. Ook een terugloop in de resultaten bij natuurwetenschappen op het vmbo roept vragen op en moet daarom goed onderzocht worden, zo stelt...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PISA

Vmbo-docenten goed op weg met nieuwe profielen

Vmbo-docenten goed op weg met nieuwe profielen

Ruim de helft van de vmbo-docenten die lesgeven in praktische vakken, heeft zich de afgelopen maanden laten bijscholen voor het lesgeven in de nieuwe profielen. Het gaat om meer dan 2500 leraren. In totaal hebben ze bijna 5300 bij- en nascholingen gevolgd. ‘Door de inzet van deze professionals krijgen vmbo-leerlingen beter en uitdagender onderwijs. En daar is het om te doen’, zegt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen kiezen uit 10 profielen in plaats van ruim 30. De veranderingen zijn op de scholen vrij geruisloos doorgevoerd. ‘Scholen mogen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Profielen

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en uitgaat tussen 14:30 en 15:30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Vorig schooljaar hanteerde nog 56% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel en vijf jaar geleden was dat op ruim driekwart van de scholen (77%) het geval. Naast het continurooster wint met name het vijf-gelijke-dagenmodel terrein (in totaal 38%). Dat blijkt uit een in november 2016 verricht...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooltijden

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Twee jaar na invoering van passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijs-praktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Rekenuitblinkers in basisonderwijs schaars

Rekenuitblinkers in basisonderwijs schaars

Nederland telt maar weinig basisschoolleerlingen die uitblinken in rekenen en natuuronderwijs. Ondermaatse prestaties zijn echter evenzeer zeldzaam. De verschillen tussen sterke en zwakke leerlingen zijn ongeëvenaard klein, blijkt uit een periodiek wereldwijd onderwijsrapport over de exacte vakken. De Nederlandse rekenaars hebben in twintig jaar niet zo slecht gescoord als vorig jaar, al zijn de verschillen heel klein. De Verenigde Staten, Engeland, Noorwegen en Hongkong zijn Nederland de afgelopen jaren voorbijgestreefd. Voor het natuuronderwijs geldt ongeveer hetzelfde. Staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekenen | Onderwijsrapport