Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

De politiek en het onderwijsveld zijn bij elkaar gekomen om te praten over de verslechterde verhoudingen. Op initiatief van ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob hebben verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad, een bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 17 maart. Doel van de dag was om het onderlinge gesprek tussen het onderwijsveld en de politiek weer op gang te krijgen en herstel van wederzijds begrip te creëren.De PO-Raad vond het een zinvolle dag. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad en een van de aanwezigen: "Het was niet zozeer de bedoeling om meningsverschillen de wereld uit te helpen,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Kennisnet brengt politiek dichter bij scholieren

Kennisnet brengt politiek dichter bij scholieren

Met Politiek Dichtbij brengt Kennisnet landelijke politici in contact met scholieren uit het voortgezet onderwijs. Op maandag 19 maart gaat Jesse Klaver (Groen Links) in debat met scholen uit Tilburg en Hoogezand. Bij het debat wordt gebruik gemaakt van webconferencing. Op deze manier maken afstanden niet uit, de scholieren blijven gewoon in hun eigen school. Jesse Klaver is te gast bij Kennisnet. Het Theresia Lyceum uit Tilburg zal de stelling 'Havisten moeten de mogelijkheid krijgen vakken waar ze goed in zijn op VWO niveau...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Flinke afname schooluitval mbo opleidingen Zeeland

Flinke afname schooluitval mbo opleidingen Zeeland

Op mbo-scholen in de Oosterschelderegio is de voortijdige schooluitval sinds 2006 met een derde afgenomen. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan een verbeterde samenwerking tussen scholen en leerplichtambtenaren, zo meldt Omroep Zeeland. Niet alleen in de Oosterschelderegio, maar ook op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen hebben de laatste jaren steeds minder mbo-leerlingen school verlaten zonder diploma. Ter gelegenheid van de Dag van de Leerplicht en dit positieve resultaat trakteerden leerplichtambtenaren op Walcheren en Zuid-Beveland docenten en medewerkers op mbo-scholen op taart.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Te laat komen is ook schoolverzuim

Te laat komen is ook schoolverzuim

Leerplichtambtenaren in Groningen hebben donderdag een belronde gehouden in het kader van de Dag van de Leerplicht. Kinderen die afwezig of te laat waren konden rekenen op een telefoontje. "Wat veel ouders niet weten, is dat te laat komen onder ongeoorloofd schoolverzuim valt. Net als wanneer je kind ziek is en je het niet of te laat afmeldt", aldus onderwijswethouder Elly Pastoor. Als kinderen structureel te laat komen of ze zijn regelmatig afwezig, dan kunnen er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld rondom de opvoeding, financin of de verhoudingen binnen het gezin. Om later problemen op...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Op 14 maart besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Over het algemeen zien de Kamerleden de wet als een goed instrument om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs te vergroten en daarmee de perspectieven van de leerlingen te verbeteren.De kamerleden refereerden tijdens het debat voor een deel aan de consequenties van de toezeggingen door de mininister rond de wet passend onderwijs zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelingsperspectief en de geschillencommissie. Een kritische noot werd nog gekraakt rond het in het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad