Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Acceptabele cijfers mbo schooluitval

Acceptabele cijfers mbo schooluitval

Dinsdag 15 mei 2012 namen circa vijftig mbo-onderwijsprofessionals deel aan de Pro-meeting middagconferentie Voortijdig schoolverlaten VSV - Tijd voor een evaluatie voor middenkader en docenten uit het mbo. Christoph Meng, onderzoeker van Maastricht University, presenteerde tijdens deze bijeenkomst de nieuwste VSV-cijfers over schooluitval. Daarover bericht Profielconferenties.nl. De belangrijkste conclusies van Meng waren dat het internationaal gezien met de preventie van schooluitval in het middelbaar beroepsonderwijs goed gaat in ons land. Verder acht hij het belangrijk dat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Utrechtse cultuurcoach hamert op belang kunsteducatie

Utrechtse cultuurcoach hamert op belang kunsteducatie

Cultuurcoach Simone Gijben werkt in opdracht van Regiobibliotheek Z-O-U-T voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een tijd waarin bezuinigingen nopen tot besparingen op cultuur, benadrukt Gijben het grote belang van kunsteducatie voor de creativiteitsontwikkeling bij jongere mensen. Daarover bericht Nieuwsblad De Kaap. In een interview met Katka Kolmas vertelt Gijben het belangrijk te vinden dat cultuurprojecten aansluiting vinden bij de belevingswereld van jongeren. Uit een onderzoek van Gijben zelf blijkt dat de culturele belangstelling van jongeren namelijk best meevalt. Alleen verschilt hun definitie...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Impulsgebieden blijven hetzelfde

Impulsgebieden blijven hetzelfde

Voor 2013/2014 tot en met 2016/2017 zijn de impulsgebieden onlangs vastgesteld. Dat meldt de PO Raad. Met de nieuwe Regeling vaststelling impulsgebieden vindt gn wijziging plaats in de aangewezen impulsgebieden: de huidige postcodegebieden die zijn aangemerkt als impulsgebied, zullen ook voor deze schooljaren worden aangemerkt als impulsgebied. In de toelichting op de regeling geeft minister Marja van Bijsterveldt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan eveneens de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid te willen evalueren. Overwogen wordt de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Gevolgen schrappen bezuiniging Passend onderwijs voor sociale plannen

Gevolgen schrappen bezuiniging Passend onderwijs voor sociale plannen

21 mei 2012 De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Op dit moment is er echter nog veel onduidelijkheid over de uitvoering.Als gevolg van het niet doorgaan van de bezuiniging op Passend onderwijs kunnen medewerkers niet op grond van deze bezuiniging in het Risico dragend deel van de formatie worden geplaatst. De minister heeft tevens in haar brief aan de schoolbesturen meegedeeld dat eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Impulsgebieden ongewijzigd vastgesteld

Impulsgebieden ongewijzigd vastgesteld

16 mei 2012 De impulsgebieden voor de periode 2013/2014 tot en met 2016/2017 zijn vastgesteld. Met de nieuwe regeling vaststelling impulsgebieden vindt er géén wijziging plaats in de aangewezen impulsgebieden: de huidige postcodegebieden die zijn aangemerkt als impulsgebied, zullen ook voor deze vier schooljaren worden aangemerkt als impulsgebied.In de toelichting op de regeling geeft de minister tevens aan, de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid te willen evalueren. In dit kader wordt aangegeven dat overwogen wordt de impulsgebieden, conform het VO, voor een periode van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad