De gevolgen van de Wet op Passend Onderwijs zijn aanzienlijk voor zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Maar waar zit nu precies de overlap, en wat speelt er in het grensgebied? En wat kun je als iCoach of ict-coördinator doen om leerkrachten en IB'ers beter zicht te geven op de ict-mogelijkheden? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens de conferentie 'Gewoon Speciaal ict' op het IPON2012. Lees wat voor workshops en presentaties tijdens de conferentie worden gegeven en schrijf je in om de conferentie gratis bij te wonen.

Seminars, workshops en presentaties 'Gewoon Speciaal ict'

De seminars, workshops en presentaties maken duidelijk hoe de huidige expertise uit po en so gedeeld en ontsloten kan worden en dat ict en adaptieve technologieën jouw onderwijs prima kunnen ondersteunen. De conferentie is een unieke gelegenheid om te leren van experts in het veld en om te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ict en speciaal onderwijs.

Een tipje van de sluier

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, lees je hieronder een beknopt overzicht van inspirerende workshops en presentaties op IPON 2012.


• De passend onderwijs-spagaat

De gevolgen van de Wet op Passend Onderwijs zijn aanzienlijk voor zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Maar waar zit nu precies de overlap, en wat speelt er in het grensgebied?

• Cloud Computing: een kans voor het passend onderwijs?

Vanuit een gedragen visie een grote beweging veroorzaken, hoe gaat dat? Het tijdperk van subsidies is voorbij, overal wordt bezuinigd; hoe kun je dan toch investeren in vernieuwing?

• Passend Onderwijs organiseren met ict

Welke informatie moeten we registreren en overdragen? Wie wil deze informatie zien? En hoe gaan we dit organiseren?

• Onderwijs en differentiëren met ict

Wat kan ik als iCoach of ict-coördinator doen om leerkrachten en IB'ers beter zicht te geven op de mogelijkheden en de toonbare meerwaarde te laten ontdekken?

• Dyslexie en ict

We bespreken het nieuwe dyslexie-lettertype, de daisy-spelers, de gratis voorleessoftware, de geavanceerde voorleessoftware en andere bruikbare hulpmiddelen.

• Onderwijs in Beweging met de KINECT

Kinect (onderdeel van de X-Box spelcomputer) is een spelconcept waarbij het eigen lichaam als controller wordt gebruikt. Door inzet van speelse videogames en de intuïtieve bediening van de Kinect is deze ict-toepassing geschikt voor het verbeteren van motorische vaardigheden.

• Passend onderwijs dankzij ict

Deze presentatie toont aan de hand van verschillende casussen welke drempels er zijn en hoe deze weggenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan speciale muizen en toetsenborden, maar ook aan ondersteunende software bij lezen en schrijven.

• Op Maat goes tablet “ Apps en passend onderwijs

Op eenvoudige wijze kan iedereen zelf leereenheden maken, al dan niet in combinatie met video's, afbeeldingen en ingesproken teksten.

• Gamification in het so

Gamification (inzetten van games) kan ook in het onderwijs. In deze workshop kijken we naar wat een spel tot een spel maakt en hoe je die elementen in je eigen lessen kunt inzetten.

• Afvinken of aanvonken

Deze workshop gaat over het grote plezier en de kwaliteitsverbetering die de samenwerking tussen de ict-ambassadeur en Zorg coördinator(IB) kan opleveren.

• Uitgaan van verschillen

De komende jaren zal de problematiek in het onderwijs toenemen. Dat maakt dat scholen de opdracht krijgen om anders naar het onderwijsproces te kijken. Om recht te doen aan de vragen van de kinderen zullen we in het onderwijs meer uit moeten gaan van verschillen.


Over 'Gewoon Speciaal ict'

De Gewoon Speciaal conferentie vindt plaats tijdens het IPON in Jaarbeurs Utrecht op 28 en 29 maart 2012. Gewoon Speciaal ict past in de omslag naar passend onderwijs waarbij leerlingen met een beperking vaker op reguliere scholen terechtkomen. De conferentie is interessant voor onder meer leerkrachten uit het speciaal en regulier onderwijs, ict-coördinatoren, specialisten en therapeuten en betrokkenen van BA/MA-opleidingen Special Educational Needs [SEN].

We zijn benieuwd naar jouw reactie

Ben je enthousiast geworden door bovenstaande thema's en weet je al welke workshops of presentaties je bij gaat wonen? Of mis je een bepaald thema? Reageer dan op dit bericht!

Lees meer informatie over de Conferenctie Gewoon Speciaal ict en schrijf je nu gratis in
.

VorigeCIOS studenten leren ondernemend twitteren
VolgendeBurgerschap wat werkt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter