Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Hoe meet je samenwerkgedrag

Hoe meet je samenwerkgedrag

Als ik presentaties geef of met geïnteresseerden praat over Learning Analytics, krijg ik vaak de vraag: hoe meet je nu eigenlijk 'soft skills'? Resultaten van vakken als rekenen en wiskunde zijn vrij makkelijk in cijfers te vatten, maar hoe ga je om met vaardigheden als samenwerken? Pas als je zoiets ook kunt meten, kan een Learning Analytics-systeem écht iets zeggen over de complete vaardigheden en voortgang van de leerling. Tot deze week kon ik nog geen bevredigend antwoord geven op die vraag. Maar nu lijkt er schot in de zaak te zitten, dankzij het project 'Assessment...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Het gebruik van digitaal lesmateriaal neemt voor het eerst sinds 5 jaar sterk toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO. Verder blijft de methode onder docenten populair en worden schoolleiders steeds bepalender voor de aanschaf van leermiddelen. Vo-content, Wikiwijs en Kennisnet spelen hier op in en bieden ondersteuning. Methode nog steeds van belang De methode was en is het belangrijkste hulpmiddel dat de docent gebruikt bij het onderwijs. Zon 80% van de docenten in het po en vo vertrouwt geheel of grotendeels op...

Lees meer
Doordecentralisatie huisvesting in breder perspectief

Doordecentralisatie huisvesting in breder perspectief

4 juli 2012 Bouwstenen organiseert samen met de Gemeente Nijmegen, de PO-Raad, de VNG en vele anderen een bijeenkomst over 'doordecentralisatie in breder perspectief'. Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is een actueel onderwerp. In het VO is doordecentralisatie betrekkelijk gemeengoed. In het primair onderwijs komt volledige doordecentralisatie nog niet vaak voor. De vraag naar “ en dus ook de vragen over doordecentralisatie - neemt meer en meer toe. De discussie over doordecentralisatie komt niet zelden voort uit onvrede of de noodzaak tot bezuinigingen.Doordecentralisatie...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

De laatste lessen voor de vakantie

De laatste lessen voor de vakantie

Voor sommigen (waaronder ikzelf ;-) ) begint vrijdag de zomervakantie. Maar nog niet voor iedereen. Voor hen komen er nog een paar weken aan. Weken waarin het soms lastig is om je leerlingen te motiveren: omdat ze - net als jij - moe zijn, omdat de zon buiten schijnt en het benauwd is in de klas, omdat ze al weten dat ze over zijn of dat ze er niets meer aan kunnen veranderen dat ze dat niet zijn of omdat het jaar al zo lang heeft geduurd en ze toe zijn aan verandering. Voor wie deze laatste weken van het schooljaar anders-dan-anders-lessen wil geven, waarin wel geleerd wordt,...

Lees meer
NSA levert herziene beroepsstandaard schoolleiders PO op

NSA levert herziene beroepsstandaard schoolleiders PO op

2 juli 2012 Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 04/05 en de aanpassingen in 2008 hebben de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil gestaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het ministerie van OCW de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) in 2011 heeft gevraagd de beroepsstandaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders te actualiseren en voorstellen te doen voor registratie van schoolleiders. De herziene beroepsstandaard is het resultaat van een zorgvuldige en intensieve samenwerking met een groot aantal betrokken partijen.Bij de oplevering...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad