Flipcharts bevorderen de zelfstandigheid, het samenwerken en het plezier in het leren bij leerlingen, blijkt uit onderzoek van basisschool De Liniedoorn uit Breda. De school voerde het onderzoek met Kennisnet uit in het kader van EXPO 2 (experimenten in het basisonderwijs). De flipcharts hadden geen invloed op de grootte van de woordenschat.

Flipcharts

Flipcharts zijn paginas waarmee je op het digibord iets kunt presenteren en zijn zo gemaakt dat je ook de touchscreen-functie van het digibord kunt benutten. De leerlingen waren zou enthousiast over de introductie van de flipchart, dat Juf Denise Kerbusch van de Liniedoorn besloot om zelf meer materiaal voor het digibord te ontwerpen. Ze vroeg zich af of deze pagina's de woordenschat zouden vergroten en of de flipcharts de zelfstandigheid, het samenwerken en het plezier van de leerlingen zouden vergroten.

Ervaringen De Liniedoorn

In dit filmpje zie je de ervaringen van basisschool De Liniedoorn met hun experiment met de flipcharts.Opzet van het experiment

Het experiment duurde 4 maanden plus een verlengde periode. De leerlingen van groep 3 werkten met de methode Met woorden in de weer. De leerlingen kregen twee keer per week een oefening via de flipchart voorgeschoteld. Door de grote diversiteit van de leerlingen met een grote taalachterstand was het enthousiasme een goede motivatie om voor dit project te kiezen. Tijdens het onderzoek werden de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Woordenschat, alsmede een speciaal ontworpen woordenschattoets afgenomen.

Resultaten

Zelfstandigheid, plezier en samenwerking zijn woorden die terugkomen als de leer�krachten gevraagd wordt de door hen waargenomen opbrengsten te noemen. In de eerste onderzoeksperiode is er geen effect van de toepassing van de flip�charts op de grootte van de woordenschat gevonden. Tijdens de verlengde looptijd lijkt er zelfs sprake van een negatief effect, waarbij de onderzoekers aantekenen dat de onderzochte groep wel erg klein is.

Meer informatie over dit experiment
• Download dit EXPO2-onderzoek: Passende woorden op de flipchart (PDF)

• Methode Met woorden in de weer


Andere relevante links


• Voorbeelden van flipcharts in de onderbouw (via digibordles.nl)

• Voorbeelden van flipcharts (via Digibord op school weblog)

• Cito-toets Taal voor kleuters

• Dossier woordenschat (Leraar24)

• Woordenschat en digitale prentenboeken (Leraar24)


Meer onderzoek
• Let op je woordenschat. Samenvatting scriptie van Lucy Corstiaensen (Word-document, 2007).

• Taalonderwijs op de basisschool (Kennisnet Onderzoeksreeks)

• Taalontwikkeling bij jonge kinderen (Kennisnet Onderzoeksreeks)

• Voorleesroutines: Vervangbaar door Computerroutines? (Kennisnet)

• Woordenschatontwikkeling in het po (SLO)

VorigeSkoolmates en Muiswerk motiveren leerlingen
VolgendeSkoolmates en Bas gaat digi taal even goed als regulier taalonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter