Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

6 juli 2012 Binnen scholen in Nederland worden prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog maar in beperkte mate toegepast. De behoefte aan prestatiecontracten groeit wel: het maakt de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma 'Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren') heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt.Het

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Marieke van Osch pitcht haar idee Flapped Classroom

Marieke van Osch pitcht haar idee Flapped Classroom

'Ideas worth spreading', dat is het motto van TED, een conferentie met korte boeiende lezingen over technologie, entertainment en design. Onlangs keken we met mensen uit het onderwijs via een liveverbinding mee naar deze presentaties die gehouden werden in Edinburgh, Schotland. We riepen de bezoekers op om ook hun eigen ideeën te delen of te toetsen. Marieke van Osch greep die kans en pitchte haar idee 'Flapped Classroom'. Want met meer...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Eerste academische leraren afgestudeerd

Eerste academische leraren afgestudeerd

9 juli 2012 Op 6 juli ontvingen de eerste 31 studenten van de academische pabo hun diploma's. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad feliciteerde ze daarmee en heette ze van harte welkom in de sector primair onderwijs. "De sector is druk bezig met een professionaliseringsslag. Daar hebben we u bij nodig."In 2008 begonnen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht samen met een nieuwe opleiding, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. De studenten hebben gedurende 4 jaar een programma gevolgd waarbij vakdidactische, onderwijskundige, onderzoeks- en praktijkgerichte cursussen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Agenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp

Agenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp

20 juli 2012 In september organiseert de PO-Raad voor haar leden weer diverse bijeenkomsten, variërend van een politiek debat Noord-Nederland, tot workshops en conferenties. Ook vindt er een Algemene ledenvergadering plaats, gevolgd door een ledenbijeenkomst waar het zal gaan over de CAO PO. Klik hieronder voor meer informatie over de diverse activiteiten.• Politiek debat Noord-Nederland• Workshops...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Wetsvoorstel onderwijs in Friese taal voor advies naar Raad van State

Wetsvoorstel onderwijs in Friese taal voor advies naar Raad van State

10 juli 2012 Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt, waarin wordt geregeld dat de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat de provincie aantoont dat er in het Friese onderwijs voldoende draagvlak is voor de vast te stellen kerndoelen. Bovendien is er vooraf instemming nodig van de minister van OCW.Tevens wordt in het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad