Onderwijsnieuws Docentenplein

Kennisgemeenschappen in het primair onderwijs

Kennisgemeenschappen in het primair onderwijs

6 juli 2012 Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking te stimuleren, heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in 2011 in opdracht van de PO-Raad vanuit een klein deel van de SLOA-gelden 2010 een inventarisatie gemaakt van de bestaande kennisgemeenschappen. Een kennisgemeenschap bestaat uit een groep mensen, vaak van diverse samenstelling (bijv. scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Serge de Beer pitcht zijn idee History of Objects

Serge de Beer pitcht zijn idee History of Objects

Ideas worth spreading, dat is het motto van TED, een conferentie met korte boeiende lezingen over technologie, entertainment en design. Onlangs keken we met mensen uit het onderwijs via een liveverbinding mee naar deze presentaties die gehouden werden in Edinburgh, Schotland. We riepen de bezoekers op om ook hun eigen ideeën te delen of te toetsen. Serge de Beer greep die kans en pitchte zijn idee History of Objects. Hierin draait het helemaal...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Lobby update en analyse verkiezingsprogrammas update

Lobby update en analyse verkiezingsprogrammas update

6 juli 2012 In de periode dat de verkiezingsprogramma's geschreven werden heeft de PO-Raad gesproken met de verschillende programmacommissies van de politieke partijen, de zogeheten 'stille lobby'. In deze stille lobby naar de programmacommissies en in de brief aan de lijsttrekkers heeft de PORaad aandacht gevraagd voor een viertal thema's: krimp, brede kindcentra, kwaliteit en innovatie, Passend onderwijs en bestuurlijke kracht en bekostiging. Wij zien onze thema's en daaraan gekoppelde onderwerpen in de verschillende concept-verkiezingsprogramma's terug. Hieronder kunt u verder klikken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Hoe meet je samenwerkgedrag

Hoe meet je samenwerkgedrag

Als ik presentaties geef of met geïnteresseerden praat over Learning Analytics, krijg ik vaak de vraag: hoe meet je nu eigenlijk 'soft skills'? Resultaten van vakken als rekenen en wiskunde zijn vrij makkelijk in cijfers te vatten, maar hoe ga je om met vaardigheden als samenwerken? Pas als je zoiets ook kunt meten, kan een Learning Analytics-systeem écht iets zeggen over de complete vaardigheden en voortgang van de leerling. Tot deze week kon ik nog geen bevredigend antwoord geven op die vraag. Maar nu lijkt er schot in de zaak te zitten, dankzij het project 'Assessment...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Het gebruik van digitaal lesmateriaal neemt voor het eerst sinds 5 jaar sterk toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO. Verder blijft de methode onder docenten populair en worden schoolleiders steeds bepalender voor de aanschaf van leermiddelen. Vo-content, Wikiwijs en Kennisnet spelen hier op in en bieden ondersteuning. Methode nog steeds van belang De methode was en is het belangrijkste hulpmiddel dat de docent gebruikt bij het onderwijs. Zon 80% van de docenten in het po en vo vertrouwt geheel of grotendeels op...

Lees meer