Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Enquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat

Enquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat

Uit een enquête van de PO-Raad blijkt dat een meerderheid van de 201 deelnemers aan het onderzoek voorstander is van toetsing op maat: 56% vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. Zij vinden dit vooral wenselijk omdat leerlingen de toets dan met meer zelfvertrouwen kunnen maken. De PO-Raad zal in het belang van de leerlingen er bij de Tweede Kamer op aandringen dat toetsing op maat mogelijk blijft. Zeker als leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met de eindtoets mee doen, is dit noodzakelijk. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Voortgezet onderwijs prioriteit in Almere

Voortgezet onderwijs prioriteit in Almere

Waar op het gebied van onderwijs in de afgelopen jaren vooral aandacht is geweest voor basisonderwijs (PO), zal dit jaar de aandacht vooral uitgaan naar voortgezet onderwijs (VO). Dat is afgesproken naar aanleiding van het rapport ’Lokale Staat van het Onderwijs 2011-2012’. Het rapport laat zien dat alle aandacht voor PO, met name als het gaat om zwakke scholen, zijn vruchten heeft afgeworpen. Zo is het aantal zwakke scholen flink afgenomen. Op 1 januari 2011 waren dit er nog 25, een jaar later 12 en inmiddels heeft Almere nog maar 9 zwakke scholen. Als het gaat om VO schetst...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Enthousiaste (oud-)leraren gezocht voor ''De Klas van... '81''

Enthousiaste (oud-)leraren gezocht voor ''De Klas van... '81''

Productiebedrijf Networks is opgetogen begonnen aan het tweede seizoen van ''De Klas van '81'' voor de NTR, Nederland 2. In dit programma gaan leraren op zoek naar leerlingen die tussen 1980-1995 bij hen in de klas zaten, om te ontdekken wat er van ze terecht gekomen is. Voor dit nieuwe seizoen is Networks op zoek naar enthousiaste, betrokken leraren die aan dit programma willen meewerken. In elke aflevering staat een leraar centraal. Deze gaat op zoek naar een of meerdere leerlingen uit klas 5/6 (groep 7/8) die hij/zij jaren geleden heeft onderwezen en graag terug zou willen zien. De leerling...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Klas van 81 | Docentenplein | Nieuws

Nederlands excellente scholen

Nederlands excellente scholen

In een afgeladen en feestelijke Nieuwe Kerk in Den Haag ontvingen de eerste 52 basis- en middelbare scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2012’. De scholen die het predicaat toegekend kregen, vormen een gevarieerd gezelschap. Kleine en grote scholen, van Limburg tot Friesland, vmbo tot gymnasium. De uitreiking is de start van een jaarlijkse traditie. Een jury met experts uit de onderwijspraktijk beoordeelde het afgelopen jaar 142 scholen die voor het predicaat in aanmerking wilden komen: 90 basisscholen en 52 middelbare scholen. Alle scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | Docentenplein | Nieuws

Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen

Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen

8 februari 2013. Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen, waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? Om deze vraag te beantwoorden gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoek doen onder schoolbesturen naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. De PO-Raad beveelt dit onderzoek graag aan; het ons zal helpen voor de belangen van kwalitatief goede onderwijshuisvesting op te komen. Van normatief- naar kwaliteitsdenken De kwaliteit van schoolgebouwen staat in toenemende belangstelling. Jarenlang heeft de PO-Raad aandacht gevraagd voor de kwaliteit...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad