Onderwijsnieuws Docentenplein

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

12 december 2012 De handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs zijn herzien. De wijzigingen in de handreiking betreffen een aantal juridische aanscherpingen naar aanleiding van vragen vanuit de diverse samenwerkingsverbanden en enkele nieuwe elementen die voortkomen uit de behandeling van de wetgeving Passend onderwijs in de Eerste Kamer. Omdat het in een aantal gevallen om substantiële wijzigingen gaat ten opzichte van de versie van april 2012 is het van belang deze herziene handreiking zo mogelijk bij de uiteindelijke vormgeving van uw statuten te betrekken. De belangrijkste...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Design denken: een innovatieve mindset deel 1

Design denken: een innovatieve mindset deel 1

Het beroep van leerkracht is bij uitstek een beroep dat gaat over de toekomst. Je bereidt een nieuwe generatie voor op de toekomst die ze zelf deels moeten gaan vormgeven. Maar hoe kun je anderen voorbereiden op iets waarvan je nog geen idee hebt hoe het eruit gaat zien? Nu is er een ander beroep dat zich veel met de toekomst bezighoudt: dat van ontwerpers. Daarom is het interessant dat IDEO, een van ’s werelds meest befaamde ontwerpbureau’s (onder andere bekend van het ontwerp van de eerste Apple muis), het (denk)proces van ontwerpen heeft toegepast op onderwijs. Dit heeft geresulteerd...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Doe mee: pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs

Doe mee: pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs

Stichting Khan Academy NL en Kennisnet starten in 2013 een pilot met scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Voor deze pilot zijn we op zoek naar twaalf vo-scholen die aan de slag gaan met (de Engelstalige versie van) Khan Academy in hun wiskundeonderwijs. Wilt u graag onder professionele begeleiding experimenteren met een nieuwe lesmethode voor tweetalig onderwijs? Meldt u dan aan voor de Pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs. Pilot De Khan Academy bevat veel meer dan alleen filmpjes. Met oefeningen en feedbackmethodes is er een volledige leeromgeving van gemaakt, waarmee...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Begroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs

Begroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs

7 december 2012Bij de begrotingsbehandeling van OCW ziet de PO-Raad veel belangrijke thema's terugkomen uit haar brieven en gesprekken met Kamerleden. Het debat in de Tweede Kamer werd op 5 en 6 december weliswaar vooral gedomineerd door de problemen in het mbo en hbo. Toch was er ook aandacht voor de thema's relevant voor het primair onderwijs, zoals onderwijsakkoord, krimp, stille bezuinigingen kwaliteit van leraren en onderwijshuisvesting. Hieronder vindt u een korte samenvatting over deze thema's. In de bijlage onderaan dit bericht staat een uitgebreide samenvatting van de inbrengen van de verschillende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

PO-Raad positief over plan Wetenschap en Techniek op basisscholen

PO-Raad positief over plan Wetenschap en Techniek op basisscholen

5 december 2012 De PO-Raad is van mening dat het techniekonderwijs op de basisschool meer aandacht verdient en staat dan ook positief tegenover het voorstel van de VVD en de PvdA om meer aandacht aan techniekonderwijs te gaan geven. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, in het Radio1Journaal: "Meer aandacht voor techniek is goed voor de ontwikkeling van de kinderen, maar natuurlijk ook een maatschappelijke noodzaak. Er dreigt een groot tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten." Meer aandacht voor wetenschap en techniek betekent niet automatisch dat er nieuwe vakken ingevoerd...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad