Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Plannen Bussemaker scheppen onzekerheid op VO

Plannen Bussemaker scheppen onzekerheid op VO

Amsterdam, 18 januari 2013. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is niet te spreken over de voorgenomen maatregelen die minister Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend maakte. “Scholieren die binnenkort willen gaan studeren, weten niet waar zij aan toe zijn,” constateert Lotte Savelberg, voorzitter van het LAKS. In tegenstelling tot de minister vreest het LAKS dat met het afschaffen van de basisbeurs juist de vrije studiekeuze in het gedrang komt. De financiële druk zorgt volgens de minister voor een betere studiekeuze. Maar volgens het LAKS zal de invoering...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: LAKS | Docentenplein

CAO PO binnenkort op punten aangepast

CAO PO binnenkort op punten aangepast

De PO-Raad verwacht dat er binnenkort overeenstemming wordt bereikt over technische aanpassingen van de CAO PO. Een totaal nieuwe cao voor het primair onderwijs laat nog wel even op zich wachten. De CAO PO bestaat nog steeds uit twee delen. Over de primaire arbeidsvoorwaarden maken de vakbonden afspraken met de minister van OCW, terwijl de secundaire arbeidsvoorwaarden een zaak zijn van de bonden en de werkgevers, die door door de PO-Raad worden vertegenwoordigd. De afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden dateren uit 2009. Een deel van die afspraken is inmiddels achterhaald,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. Mensen voor de deur van een studentenuitzendbureau. Dat staat in de hoofdlijnenbrief studiefinanciering waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook heeft de ministerraad ingestemd met toezending aan de Tweede...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Rijksoverheid | Docentenplein

Hoe?Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe?Zo! Sturen op ict-projecten

Ict is nog nooit zo belangrijk geweest. Dat blijkt ook wel uit de bedragen die ermee gemoeid zijn. Uitgaven aan applicaties, infrastructuur en ict-diensten vormen met gemiddeld 5% een flinke post op de begroting. Hier moet je op sturen en beslissingen over nemen. De publicatie Hoe?Zo! Sturen op ict-projecten helpt hierbij. De beslissingen die daarover genomen worden, kunnen daarom grote impact hebben op de totale omvang van de ict-kosten. Daarnaast blijkt keer op keer dat ict-projecten lastig te managen zijn. Een nieuw systeem lijkt vaak van alles te kunnen en eenvoudig te implementeren. Maar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Namen van je Facebookvrienden verwerkt in schoolopgaven

Namen van je Facebookvrienden verwerkt in schoolopgaven

Wifi bij McDonalds, NS-stations, ecosystemen en een bandrecorder uit 1978. Ze kwamen allemaal aan bod in het verhaal dat bezoekers van Inspireren, Innoveren en Doen! onlangs voorgeschoteld kregen van Michael van Wetering. Het thema van zijn bijdrage was Leren Overal waarbij Michael uitgebreid inging op formele en informele leeromgevingen. Ook het spanningsveld tussen de wens van borging en structuur aan de ene kant en laagdrempeligheid van leeromgevingen aan de andere kant werd besproken. Facebookvrienden en Twitter

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws