Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee

Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee

Gemeenten geven te weinig geld uit aan het wegwerken van onderwijsachterstanden. Geld dat zij daarvoor krijgen van de Rijksoverheid is tussen 2006 en 2010 niet besteed of niet aan de juiste doelen uitgegeven. Het gaat om bijna veertig miljoen euro. Dat blijkt uit het Rijksjaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap dat vandaag is gepubliceerd. De PO-Raad vindt dat het geld moet worden uitgegeven aan dat waarvoor het is bedoeld: aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor voorschoolse educatie zoals schakelklassen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

VO-raad: Meer examenkandidaten vmbo door scherpere eisen havo/vwo

VO-raad: Meer examenkandidaten vmbo door scherpere eisen havo/vwo

Maandag 13 mei beginnen voor ruim 207.000 middelbare scholieren de centraal schriftelijke eindexamens. Opvallend is dat voor het eerst in jaren verhoudingsgewijs het aantal vmbo’ers dat examen doet is gegroeid. Volgens de VO-raad is dat vooral te verklaren door een verscherping van de exameneisen op havo en vwo. Tien jaar geleden bedroeg het percentage vmbo-kandidaten nog 60,5 % en de jaren daarvoor was de verhouding ruwweg tweederde/eenderde. Maar aan de jarenlange gestage daling van het aantal vmbo’ers dat examen doet, lijkt nu een einde te komen. In 2011 werd met het 51.3 % het dieptepunt...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Eindexamen

'Zesjescultuur heerst op middelbare scholen'

'Zesjescultuur heerst op middelbare scholen'

Middelbare scholieren scoren gemiddeld een zes voor hun gevreesde eindexamens. Waar vwo'ers vorig jaar gemiddeld een 6,4 haalden, was de gemiddelde score onder havisten een 6,3. Dat blijkt uit cijfers van toetsinstituut Cito. "Het feit dat de eindexamenresultaten de afgelopen jaren steeds rond de zes liggen, is een indicatie dat de zesjescultuur onder Nederlandse scholieren heerst", stelt Marie-Christine Opdenakker dan ook. De resultaten in Nederland liggen lager dan in België. "Onvoldoendes zijn in Nederland erg normaal, niet alleen bij examens. Zelfs wanneer een leerling goed geleerd heeft."

Lees meer
Plattelandskind vaak onnodig naar vmbo

Plattelandskind vaak onnodig naar vmbo

Hoewel basisscholieren op het platteland een beter schooladvies krijgen dan stadskinderen en hoger scoren bij de Cito-toets, gaan ze vaker naar het vmbo. Dat is één van de conclusies uit het rapport De Dorpenmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat donderdag is gepresenteerd. Op de basisschool presteren kinderen in dorpen beter dan hun leeftijdsgenoten in de stad. Ze krijgen dan ook vaker een schooladvies voor havo of vwo. Maar dat advies wordt lang niet altijd opgevolgd en dus gaat een groot deel van de plattelandskinderen naar het vmbo. Volgens de onderzoekers...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: vmbo | Docentenplein

België onderzoekt zelfmoord gepeste jongen

België onderzoekt zelfmoord gepeste jongen

De politie in België gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een 13-jarige jongen die zou zijn gepest. Dat meldden donderdag Vlaamse media. Voordat hij zich zondagmiddag van het leven beroofde in zijn woonplaats Bredene, schreef hij een afscheidsbrief met daarin de namen van twee medeleerlingen. Op de voorkant van de brief staat een persoonlijke boodschap voor zijn vader, moeder en broer. De achterkant meldt echter: 'Fuck you...(noemt twee jongensnamen), jullie moeten niets verbergen. Jullie sloegen altijd iedereen in elkaar.' Zijn moeder gaat een klacht indienen bij de politie....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten