Wat vinden studenten van hun opleiding in het hoger onderwijs? Deze vraag staat centraal in de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête die op maandag 11 januari 2016 van start gaat en 711.121 studenten uitnodigt om deel te nemen. Alle studentenoordelen worden 12 mei 2016 openbaar gemaakt op de officiële studiekeuzesite www.studiekeuze123.nl. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om het onderwijs te verbeteren.

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) worden studenten in Nederland uitgenodigd om hun oordeel te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Zij doen dit door zo’n 100 vragen te beantwoorden over o.a. de inhoud van de opleiding, de instelling, studiebegeleiding, de voorbereiding op de loopbaan en bijvoorbeeld de docenten. In 2015 deed maar liefst 38,9% van alle studenten mee aan de NSE. Uit de enquête bleek toen dat studenten tevreden zijn over het onderwijs in Nederland (van studenten aan de universiteit was 71,9% tevreden over de inhoud van de opleiding en 58,3% van studenten aan hogescholen was hierover te spreken). In 2016 nemen 70 instellingen deel, waarvan 48 hogescholen en 22 universiteiten.

Studenten doen ieder jaar in grote getalen mee aan de enquête omdat de uitslagen hun instelling laat zien waar het onderwijs verbeterd kan worden. Zij zien dan ook graag terug wat hun hogeschool of universiteit heeft gedaan met de resultaten. In het filmpje waarin het startschot wordt gegeven voor de NSE 2016 laten twee studenten en een docent hiervan een mooi voorbeeld zien.

De officiële studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl, volledig gefinancierd door het ministerie van OCW, helpt (aanstaande) studenten met het kiezen van een opleiding die bij hen past door objectieve informatie over de opleidingen in Nederland aan te bieden. De studentenoordelen uit de NSE zijn hier een belangrijk onderdeel van; want wie beter dan de huidige student kan zijn/haar opleiding beoordelen?

Over de Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en instelling. De NSE valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GfK. De resultaten van de NSE worden getoond op www.studiekeuze123.nl en opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Deze database wordt openbaar beschikbaar gesteld voor derden, zoals Elsevier, Qompas en Keuzegids.

Over Stichting Studiekeuze123
Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123.nl is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO) en de studentenorganisaties LSVb en ISO. Het LAKS is waarnemer van het bestuur Studiekeuze123. De organisatie werkt in opdracht van het ministerie van OCW.

VorigeKabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod
VolgendeWerkdruk leerkrachten basisonderwijs de afgelopen jaren nog hoger geworden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter