Onderwijsnieuws Docentenplein

Dekker wil meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

Dekker wil meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten. Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen maakt inmiddels werk van uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen dan andere...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Toptalent

Salarischeck aangepast voor primair onderwijs

Salarischeck aangepast voor primair onderwijs

Wat is je salaris als je werkt in het onderwijs? Met de salarischeck, via www.onderwijssalaris.nl, kom je er achter! De handige tool is onlangs aangepast aan de nieuwe cao-afspraken in het primair onderwijs. Nu is het nog makkelijker om de tool te gebruiken. In de cao-po is een 40-urige werkweek afgesproken. De salarischeck past nu automatisch het aantal uren en minuten aan als de werktijdfactor wordt ingevuld en andersom. Zo is het nog makkelijker om een indicatie te krijgen van het salaris. In zes stappen weet je het. Ben jij benieuwd of het bedrag op je salarisstrookje klopt?...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | Salarischeck

Meer aandacht voor hoogebegaafd kind

Meer aandacht voor hoogebegaafd kind

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat er meer aandacht komt voor hoogbegaafde kinderen. Leraren hebben daar op dit moment simpelweg de tijd niet voor, en dat moet veranderen. Het talent van de zeer slimme kinderen wordt volgens Dekker niet goed genoeg benut, zo zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Deze kinderen moeten meer uitgedaagd worden tijdens de les. Op het moment krijgen deze kinderen vaak extra aandacht na de reguliere lessen, maar dit werkt voor Dekker niet goed. Daarom moet er meer tijd tijdens de lessen worden vrijgemaakt, anders vervelen de kinderen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hoogbegaafd

Hoeveel scholen telt Nederland?

Hoeveel scholen telt Nederland?

Belangrijkste cijfers over het onderwijs met Onderwijsincijfers.nl op één website te vinden Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445.900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het HBO na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Scholenkaart

Schoolbesturen halen inspiratie uit verbeteraanpak buiten onderwijs

Schoolbesturen halen inspiratie uit verbeteraanpak buiten onderwijs

De PO-Raad wil verschillende initiatieven in het onderwijs elkaar laten aanvullen en versterken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting LeerKRACHT. Dat resulteerde onlangs in een bedrijfsbezoek voor schoolbestuurders die meedoen met LeerKRACHT. De deelnemers zagen op welke manier in een andere omgeving dan het onderwijs handen en voeten wordt gegeven aan een verbetercultuur vanaf de werkvloer. Stichting leerKRACHT wil zoveel mogelijk scholen bereiken met de aanpak om het Nederlands onderwijs ‘elke dag samen een beetje beter’ te maken. Dat doen ze niet door het schrijven...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad