Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Grote vraag naar muziekonderwijs

Grote vraag naar muziekonderwijs

Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. Minister Jet Bussemaker (cultuur) maakte dit resultaat bekend tijdens een werkbezoek aan basisschool De Clipper in Rotterdam. Het is Bussemakers ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is: 'Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs

Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten

Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten

Op 1 juni organiseert HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een 2-daagse Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten tuinbouw, biologie, algemene natuurwetenschappen in het voortgezet (VO), mbo en hbo onderwijs. Onderzoek voorspelt dat de wereldbevolking in 2050 toeneemt tot 9 miljard mensen. Onze voedselproductie moet daarvoor toenemen met 70 procent. Daarnaast wordt 80 procent van de geschikte grond al gebruikt voor land- en tuinbouw. Om de wereldbevolking van voedsel te blijven voorzien, zijn er dus nieuwe efficiëntere productiemethoden nodig. Veel onderzoek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: masterclass voor docenten

Zeeuwse basisschooldirecties tegen plan voor gediplomeerde gymleraren

Zeeuwse basisschooldirecties tegen plan voor gediplomeerde gymleraren

De Zeeuwse basisschooldirecties vinden het een mooi plan, om in het basisonderwijs afgestudeerde gym docenten aan te stellen, maar ze vinden het ook niet realiseerbaar. Het plan van de VVD vindt echter een breed draagvlak in de Tweede Kamer. De speciale docent sport lessen komen daarmee dichterbij. Budgetneutraal planLevien Hamelink van scholengemeenschap Probaz gelooft er niets van dat dit plan zonder extra kosten te realiseren is. De scholen kunnen de uren niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs

SER adviseert over toekomstbestendig beroepsonderwijs

SER adviseert over toekomstbestendig beroepsonderwijs

De SER wordt gevraagd te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Banen zullen in een steeds sneller tempo opkomen, veranderen en verdwijnen. Dit vraagt om beroepsonderwijs dat inspeelt op de snel veranderende vraag naar kennis en vaardigheden en dat studenten voorbereidt op een dynamische arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat in het mbo onderwijsinstellingen samenwerken met het bedrijfsleven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | Beroepsonderwijs

Onderwijs scoort goed, toch zorgen over kansengelijkheid

Onderwijs scoort goed, toch zorgen over kansengelijkheid

Over de gehele linie scoort het Nederlandse onderwijs goed. Nederland heeft een hoog aandeel hoogopgeleiden. Het onderwijsaanbod is kwalitatief goed, divers en sluit goed aan op de arbeidsmarkt, het aantal (zeer) zwakke scholen neemt af en het studiesucces verbetert. Toch zijn er ook ontwikkelingen die zorgen baren, schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in hun reactie op het Onderwijsverslag. Niet alle leerlingen krijgen de kans om het onderwijs te volgen dat het beste bij hen past. De verschillen tekenen zich vooral af langs lijnen van opleidingsniveau van ouders, zo blijkt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid